Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena: Názvy zákonů

Vydáno dne 25.02.2016 od Jana Skřivánková

Psaní velkých písmen představuje pro mnohé uživatele tvrdý oříšek. Pravidel je opravdu velké množství a všechna si jen málokdo dokáže zapamatovat. V dnešním díle se proto podíváme na správné psaní velkých či malých písmen v názvech jednotlivých zákonů.

Zákony, nařízení, vyhlášky a další…

Názvy zákonů píšeme vždy s malým počátečním písmenem. Konkrétní zákony se od jiných liší svým číslem, z toho důvodu nemusíme už psát velké písmeno, které se většinou používá právě k označení konkrétního člověka, města, knihy apod. Malé písmeno píšeme i ve zkrácených a neoficiálních názvech, například stavební zákon, vysokoškolský zákon či zákon o odpadech. S malým počátečním písmenem se také píše slovní upřesnění, čeho se daný zákon týká.

Správně tedy píšeme:

…vycházející ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
V tomto případě zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení říká, že…
Ke zrušení katastrálního zákona došlo v roce 2014.
Na tyto situace pamatuje zákon o ochraně osobních údajů.
Od srpna nabyl účinnosti zákon č. 291 Sb., kterým se mění zákon č. 136/1994

S malým písmenem píšeme také názvy různých vyhlášek, nařízení či směrnic, například vyhláška ministerstva vnitra č. 30/1945 Sb. či směrnice 32/2006/EC. Slova zákon, směrnice, vyhláška či nařízení v těchto případech vnímáme jako obecné názvy a píšeme je s malým počátečním písmenem.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: