Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Ohebné a neohebné slovní druhy

Vydáno dne 27.09.2014 od Jana Skřivánková

Slovní druhy dělíme na ohebné a neohebné. Víte, jaký je v nich rozdíl?

Slovní druhy dělíme na dvě velké skupiny: slova ohebná a neohebná. O tom, do které z nich slovo patří, rozhoduje to, zda se ohýbá, či neohýbá.

Ohebná slova

Ohebná slova mění svůj tvar, ohýbají se. Můžeme také říct, že v různých větách má jedno a to samé slovo různé tvary podle toho, jak je v dané větě potřeba. Neříkáme přeci, že jsme viděli pes, tomu pes jsme hodili klacek a pes jsme honili, když nám utekl. Slovo pes v různých kontextech ohýbáme, měníme jeho tvar.

viděl psa
hodil psovi kost
pes zaštěkal
chodí ven se psem

Ve všech spojeních figuruje slovo pes, pokaždé máme na mysli čtyřnohé zvíře, které štěká, jen pokaždé použijeme jeho jiný tvar.

Mezi ohebné patří prvních pět slovních druhů, tedy:

  • podstatná jména
  • přídavná jména
  • zájmena
  • číslovky
  • slovesa

U podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek tomuto ohýbání říkáme odborně skloňování, u sloves časování.

Neohebná slova

Jak už napovídá sám název, neohebná slova svůj tvar nemění, neohýbají se. Vždy mají stejný tvar. Například

Protože nechtěl zmoknout, vzal si deštík.
Byl rozzlobený, protože mu ujel autobus.
Každé proč má i své protože.

nebo

Auto jelo příliš rychle.
Dívala se za rychle jedoucím autem.
Policie zastavila rychle jedoucí auto.

Mezi neohebné patří druhá polovina slovních druhů, tedy:

  • příslovce
  • předložky
  • spojky
  • částice
  • citoslovce

Shrnutí na závěr

Ohebné slovní druhy mění svůj tvar, ohýbají se. Neohebné slovní druhy naopak svůj tvar nikdy nemění, mají ho vždy stejný.

ohebné slovní druhy neohebné slovní druhy
podstatná jména příslovce
přídavná jména předložky
zájmena spojky
číslovky částice
slovesa citoslovce

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: