Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy: Pětiletý, stověžatá

Vydáno dne 30.04.2018 od Jana Skřivánková

Víte, k jakému slovnímu druhu patří slova jako pětiletý, stověžatá nebo třeba stoprocentní? Pokud si nejste úplně jistí, mrkněte do našeho článku.

Slova jako pětiletý, stověžatá, dvouměsíční, dvacetikilový nebo třeba stoprocentní patří mezi přídavná jména. Konkrétně se jedná o přídavná jména složená, která vzniknou spojením dvou již existujících složek / prvků. Například přídavné jméno pětiletý vzniklo spojením slov pět a léto (ve významu jednoho roku), jméno stověžatá zase vzniklo spojením složek sto a věžatá. Všechna tato slova sice vznikla spojením číslovky a jiného slovního druhu, sama ale už číslovkou nejsou.

Číslovky totiž vyjadřují samotný číselný údaj, říkají nám, kolikátý nebo kolikanásobný někdo byl. Přídavná jména naproti tomu vyjadřují, jaká nebo čí osoba/věc je. Tímto významem se řídíme, ten rozhoduje.

A jaká další slova patří mezi přídavná jména tohoto typu? Například:

dvouletý (tříletý, čtyřletý…)
dvouměsíční (desetiměsíční, jedenáctiměsíční…)
dvacetikilový
stoprocentní
stověžatá
desetičlenný
stotisícový
desetikorunová (například známka)
sedmidenní
pěticípá (například hvězda)
dvoupodlažní (např. dům)
třípatrový
tříčtvrteční


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: