Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy: Jednou

Vydáno dne 28.01.2018 od Jana Skřivánková

Věděli jste, že slovo jednou nemusí být pokaždé číslovkou? Přesvědčit se můžete v našem článku!

U slovních druhů většinou platí pravidlo, že jedno slovo patří vždy k jednomu slovnímu druhu. I toto pravidlo má ale své výjimky, jedním z nich je právě slovo jednou. To totiž můžeme řadit mezi číslovkypříslovce.

Číslovka

Pokud je slovo jednou synonymem pro jedenkrát, bereme ho jako číslovku (konkrétně číslovku násobnou). Říká nám, kolikrát se něco stalo, kolikrát se určitý předmět někde nacházel apod.

Staví se tu jednou za týden.
Za celou dobu jsem ji tu viděl jen jednou.
„Jednou ročně jezdí na dovolenou k moři.“

Zároveň se ale může také jednat o tvar 7. pádu základní číslovky jedna. V takovém případě nám říká,v jakém počtu něco bylo.

„Jednou rukou se držel řidítek a druhou na nás mával.
Ruku své dcery ti dám pod jednou podmínkou.“

Příslovce

Slovo jednou může být ale také příslovce, a to ve významu kdysi, někdy.

„Jednou se stanu námořníkem.“
„Věří, že mé důvody jednou pochopíš.“
"Pamatuji si, že jednou napadlo přes noc tolik sněhu, že jsme se nemohli dostat ven z domu.!

Na závěr

Pamatujte si tedy, že slovo jednou je číslovkou, pokud nám říká, v jakém počtu nebo kolikrát se něco stalo. Pokud ale vyjadřuje, že se něco kdysi stalo, nebo že se to někdy stane, jedná se už o příslovce. Pomoci nám může i to, když si uvědommíme, na jako uotázku nám slovo jednou odpovídá:

kolikrát?, kolika? číslovka
kdy? příslovce

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: