Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak skloňovat podstatné jméno peníze

Vydáno dne 21.09.2014 od Jana Skřivánková

Věděli jste, že čeština má slovo peníz a peníze? A že každé znamená úplně něco jiného? O významu těchto slov a jejich skloňování si můžete přečíst v dnešním článku.

V češtině máme dvě slova, která na první pohled označují tu samou věc: peníze a peníz. Každé z nich má však odlišný význam a rozdíly najdeme také v jejich skloňování.

Peníze

Peníze jsou státem uznané platidlo, oběživo. V praxi se jedná o peníze, kterými běžně platíme, které v obchodě za nabízené zboží přijmou. Jsou to vlastne finance, kterými v určité chvíli disponujeme, platíme jimi nebo si je klidně i šetříme. Do peněz řadíme bankovky i mince. Když se ptáme na to, kolik má někdo peněz, zajímá nás, jakou částku u sebe má, ne kolik mincí obsahuje jeho peněženka nebo kapsa.

Slovo peníze patří mezi pomnožná podstatná jména, má tedy pouze tvary množného čísla, přestože toto slovo označuje jeden konkrétní obnos, který vlastníme. U pomnožných podstatných jmen často dochází k chybnému skloňování, protože je u nich přeci jen složitější určit správný rod a vzor. Pamatujte si tedy, že peníze jsou mužského neživotného rodu a skloňujeme je podle vzoru stroj (ty peníze jako ty stroje). Stroj patří mezi měkké vzory, proto v tomto slově nikdy nepíšeme koncovku -y. Výjimku tvoří 2. pád, ve kterém píšeme, že jsme bez peněz, nikoli bez penízů.

Pro jistotu si uveďme všechny tvary tohoto slova:

1. pád peníze
2. pád peněz
3. pád penězům
4. pád peníze
5. pád peníze
6. pád penězích
7. pád penězi

Pozor si dejte především na tvar 6. pádu, správně je opravdu (o) penězích, nikoli (o) penězech. Problematický bývá také 3. pád, ve kterém je jediným správným tvarem (k) penězům, a ne k penězím.

Ocitl se bez peněz.
Ušetřila nějaké peníze na vánoční dárky.
Neplýtvej tolik penězi!
Neradi spolu mluví o penězích.
Jak jsi přišel k těm penězům?

Peníz

Slovo peníz je více konkrétní, označuje totiž jednotlivé mince. Když se tedy zeptáme, kolik penízů někdo má, chceme vědět, kolik mincí vlastní. Nezajímá nás tedy už částka (celková hodnota mincí), ale jejich prostý počet.

Slovo peníze má tvary pro jednotné i množné číslo, Podstatné jméno peníz je také mužského neživotného rodu a skloňujeme ho podle vzoru stroj (peníz bez peníze jako stroj bez stroje). Pozor si dejte především na 6. pád množného čísla, který u slova peníz zní (o) penízích. Celé skloňování vypadá takto:

pád jednotné číslo množné číslo
1. peníz peníze
2. peníze penízů
3. penízi penízům
4. peníz peníze
5. penízi peníze
6. penízi penízích
7. penízem penízi

Na ulic našel stříbrný peníz.
Mincovna razí také pamětní peníze
Rád si prohlížel svou krabičku s pamětními penízi.

Shrnutí na závěr

Slova peníze a peníz se liší jednak svým významem, jednak skloňováním. Hlavní rozdíl je v tom, že slovo peníze obsahuje ve svém skloňování před hláskou ň písmeno e (penězi, penězích), zatímco slovo peníz obsahuje hlásku i (penízi, penízích). Slovo peníze používáme v běžné řeči přeci jen častěji, pamatujte si tedy, že se lidé ocitají bez peněz a neradi mluví o penězích.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: