Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

5 záludných slov, která se jinak píší a vyslovují

Vydáno dne 24.11.2014 od Jana Skřivánková

I v češtině máme slova, která se jinak píší a vyslovují. Podívejme se společně na pět nejzáludnějších slov, při jejichž psaní se nemůžeme spolehnout na uši.

Opravdu v češtině slova vyslovujeme a píšeme stejně?

Když se učíme některé cizí jazyky, často si říkáme, že jejich učení je těžké kvůli tomu, že se slova jinak píší a jinak vyslovují. A často ještě dodáme něco o tom, že čeština takový „problém“ naštěstí nemá. Jenže ono to není tak úplně pravda. I v češtině najdeme slova, která se píší jinak, než se vyslovují. Jedná se sice o malé procento slov, ale přesto je nemůžeme jen tak přehlížet.

Proč tomu tak není?

Důvodem shodné výslovnosti je tzv. spodoba znělosti, zjednodušeně řečeno, pokud se vedle sebe sejdou určitá písmena, dojde k tomu, že je vyslovujeme (aniž bychom se o to jakkoli snažili) jako jiná písmena. Když vedle sebe například stojí písmena S a B, čteme dvojici jako /zb/. Podobně slovo včela nevyslovujeme, tak jak se píše, ale /fčela/, přestože v něm žádné F nepíšeme.

Se spodobou znělosti se setkáváme často na konci slov, například slovo lev vyslovujeme jako /lef/, přestože neříkáme, že v zoo nesmíme krmit lfy. Podobně hrad vyslovujeme /hrat/, tah /tach/, loď /loť/ a kaz /kas/.

Jsem lev, ne lef.

Při spodobě znělosti se vždy vlivem svého okolí mění znělá souhláska na neznělou. Úplně jednoduše můžeme říct, že čteme

  • B jako P,
  • D jako T,
  • Ď jako Ť,
  • G jako K,
  • H jako CH,
  • V jako F,
  • Z jako S,
  • Ž jako Š.

Slova, ve kterých často chybujeme

Slov, která se v češtině jinak vyslovují a jinak píší, jsou stovky, my se zaměříme na ta, která jsou nejzáludnější a jejich správné psaní nám dává často zabrat.

Standardní

Toto přídavné jméno je odvozeno od slova standard, na jehož konci píšeme D. Tento pravopis přebírají také všechna odvozená slova, například standardní, nadstandardní nebo standardně a nadstandardně. Stejně píšeme také slova standardizace a standardizovat.

Nesprávné psaní tohoto slova je velmi časté, dejte si na něj proto opravdu pozor.

Do standardní výbavy nepatří autorádio.
Dosahuje nadstandardních výsledků.
Hotel nabízí také nadstandardně vybavené pokoje.

Shoda

Slovo shoda píšeme správně s předponou S a písmenem H, podoba schoda a zhoda jsou chybné. Ať už se jedná o shodu podmětu s přísudkem, shodu názorů či shodu okolností, píšeme toto slovo vždy jako shoda. S pravopisem nám můžeme pomoci to, že shoda znamená, že se něco k sobě hodí, takže v obou píšeme písmeno H.

H píšeme samozřejmě také ve slovech shodnout se a shodný.

Učíme se shodu podmětu s přísudkem.
Mají shodné zájmy.
Nikdy se na ničem neshodneme.

Prosba

Také uprostřed slova prosba píšeme písmeno S. Také u něj nám pomůže, pokud si uvědomíme, že je odvozeno ze slova prosit, ve kterém píšeme S automaticky.

Mám na tebe prosbu.
Naše prosby ho snad obměkčí.
To je velmi neobvyklá prosba.

Podpatek

U tohoto slova se setkáváme i se čtyřmi různými podobami psaní. Jedinou správnou ale je podpatek. Pokud si nejste jistí, v jakém pořadí psát v tomto slově písmena D a T, pamatujte si, že podpatek je poD paTou. Tedy nejdříve píšeme D a až poté T.

Otočila se rychle na podpatku.
Neumím chodit na podpatcích.
Bota má zlomený podpatek.

Zkouška

Slovo zkouška sice vyslovujeme jako /skouška/, ale psát ho musíme už s předponou Z. Toto slovo patří mezi časté chytáky různých diktátů a testů, chybuje se v něm ale také při běžném psaní. Pamatujte si tedy, že správně je jen a jen podoba zkouška se Z na začátku. Předponu v tomto případě nemůžeme nijak odůvodnit, o to je správný pravopis hůře zapamatovatelný.

Se Z píšeme také slova zkoušet, zkouškový, či zkušební.

Čeká mě zkouška z jazykovědy.
Rád zkouší nové recepty.
Zatím byl spuštěn jen zkušební provoz.

V rychlosti na závěr

Pamatujte si tedy, že i čeština obsahuje určité množství slov, která jinak píšeme a jinak čteme. A nezapomeňte si někam poznamenat, že správně píšeme standardní, shoda, prosba,podpatek a zkouška.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: