Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Co jsou to vyjmenovaná slova

Vydáno dne 08.03.2015 od Jana Skřivánková

Tento článek nabízí krátké seznámení s vyjmenovanými slovy. Povíme si, co to vlastně vyjmenovaná slova jsou a proč se je učíme. A také se dozvíme, co vlastně znamená umět vyjmenovaná slova. Odpověď Vás možná překvapí.

Vyjmenovaná slova jsou slova, ve kterých se píše po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) tvrdé Y. Většina vyjmenovaných slov má různý počet příbuzných slov, ve kterých se píše také tvrdé Y. Tato příbuzná slova mají s vyjmenovaným slovem společný kořen a tematicky s ním souvisejí. To znamená, že se týkají podobného tématu, souvisí spolu.

Například slovo jazyk má několik příbuzných slov jazýček, jazylka nebo třeba jazykový.

Všechna tato příbuzná slova mají společný kořen jaz, zároveň spolu souvisí: jazýček je malý jazyk, jazylka je kost v krku, ke které je připevněn jazyk a v jazykovém kurzu se učíme nějaký konkrétní jazyk (třeba angličtinu).

Vyjmenovaná slova se často učí vyjmenovat v určitém pořadí, například brzy, jazyk, nazývat se a Ruzyně. Toto pořadí není pevně dáno, v každé učebnici se může mírně lišit.

Abychom ale mohli říci, že umíme vyjmenovaná slova, nestačí jen zvládnou tuto řadu vyjmenovat. Důležité je umět také doplňovat správně i/y do vyjmenovaných a příbuzných slov v diktátech, cvičeních a při psaní různých textů. Umět vyjmenovaná slova znamená umět je používat, ne pouze odříkat.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: