Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Vyjmenovaná slova - mapa kurzu

Vydáno dne 29.01.2016 od Jana Skřivánková

Na našich stránkách věnujeme vyjmenovaným slovům poměrně velkou pozornost. V tomto článku si můžete prohlédnout, co všechno se u nás o této problematice můžete dozvědět. Mapa kurzu obsahuje ucelený přehled všech vysvětlení a cvičení na téma vyjmenovaná slova.

Vyjmenovaná slova patří mezi jedno z nejtěžších učiv 1. stupně. Na děti se poprvé navalí velké množství informací, které se musí během poměrně krátkého času naučit. Jedná se o jedno z prvních pamětních učení, kdy musí děti najednou pochopit celý systém vyjmenovaných a příbuzných slov. A protože víme o obtížnosti tohoto učiva, věnujeme na našich stránkách vyjmenovaným slovům velkou pozornost. Zároveň se snažíme vytvářet materiály pro jejich výuku trochu jinak, aby nabídly rodičům, učitelům i žákům jiný způsob vysvětlení a procvičení této obtížné látky.

Na našich stránkách si můžete prohlédnout ilustrované přehledy vyjmenovaných slov. U každého vyjmenovaného slova naleznete obrázek, který se k danému slovu nějakým způsobem vztahuje. Obrázky Vám zpříjemní učení a zároveň Vám mohou pomoci při pozdějším vybavování si vyjmenovaných slov. Navíc Vám přibližují význam některých méně známých či používaných slov a Vy se tak neučíte zpaměti jen nic neříkající seznam slov. Naopak si pod každým vyjmenovaným slovem můžete představit něco konkrétního. Méně obvyklá vyjmenovaná slova navíc obsahují vysvětlení. S našimi přehledy se učíte širší souvislosti vyjmenovaných slov, dozvíte se, co je to pyl, jak vypadá sýček či výr a co znamená, když je někdo jako vyžle.

Každé vyjmenované slovo je navíc doplněno podrobným seznamem příbuzných slov a příkladovou větou, ve které je použito. Snažíme se, abyste u nás našli kompletní informace o jednotlivých řadách vyjmenovaných slov a nemuseli hledat na deseti místech najednou.

Dále na našich stránkách naleznete články věnované chytákům ve vyjmenovaných slovech. Tyto články se zaměřují na slova, která stejně zní, ale jinak se píší, ale i na ta, která se často tváří jako příbuzná k nějakému vyjmenovanému slovu, ač s ním nemají ve skutečnosti nic společného. I tyto články jsou doplněny obrázky pro lepší zapamatování a pochopení rozdílů mezi jednotlivými slovy.

Samozřejmostí jsou různá cvičení na rozpoznávání vyjmenovaných slov a doplňování správného i/y ve větách a slovních spojeních.

Co všechno u nás o vyjmenovaných slovech najdete?

Vyjmenovaná slova po B

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po B Přehled chytáků Poznej vyjmenovaná slova 1
  Být a bít Poznej vyjmenovaná slova 2
  Nabít a nabýt Cvičení č. 1
    Cvičení č. 2
    Cvičení: Být X bít

Vyjmenovaná slova po L

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po L Přehled chytáků Poznej vyjmenovaná slova 1
  Mlýn, ale mlít Cvičení č. 1
  Lyska a líska Cvičení č. 2
  Lyže a líže  
  Ližiny  

Vyjmenovaná slova po M

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po M Přehled chytáků Poznej vyjmenovaná slova 1
  Myslivec a myslet Cvičení č. 1
  Mýt a mít Cvičení č. 2

Vyjmenovaná slova po P

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po P Přehled chytáků Cvičení č. 1
  Pyl a pil Cvičení č. 2
  Pykat a pikat  

Vyjmenovaná slova po S

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po S Přehled chytáků Cvičení č. 1
  Sýrový a sírový  

Vyjmenovaná slova po V

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po V Přehled chytáků Cvičení: Vyjmenované slovo, nebo předpona?
  Výška a vížka  
  Jak poznat předponu vy-, vý-  
  Jak poznat předponu vy-, vý-  
  Slova začínající na vi, ví 1  
  Slova začínající na vi, ví 2  

Vyjmenovaná slova po Z

Ilustrovaný přehled Chytáky Procvičování
Vyjmenovaná slova po Z Přehled chytáků Test: Vyjmenovaná slova po Z 1

Vyjmenovaná slova obecně

Články Tipy a triky Procvičování
Tvar slova, nebo příbuzné slovo?Z Jak (se) učit vyjmenovaná slova 1 Cvičení č. 1
Co jsou to vyjmenovaná slova Jak se učit vyjmenovaná slova 2 Cvičení č. 2
  Jak se učit vyjmenovaná slova 3 Cvičení č. 3
    Cvičení č. 4
    Cvičení č. 5
     

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: