Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Vyjmenovaná slova: Jak si neplést slova ze zákeřných dvojic

Vydáno dne 19.08.2016 od Jana Skřivánková

Několik tipů, jak si zapamatovat rozdílný pravopis slova, který znějí na prvních poslech stejně.

V češtině máme několik dvojic slov, která zní stejně, ale přitom se jinak píší. Mnoho z nich se liší právě tím, že jedno slovo patří do vyjmenovaných nebo příbuzných slov a píšeme ho s tvrdým Y a to druhé naopak mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova nepatří a píšeme ho s měkkým I. Tato slova se liší nejen pravopisem, ale také svým významem. Každé z nich znamená něco jiného. Známou dvojicí je například slovo být ve smyslu existovat, někde se nacházet a bít, které znamená mlátit a tlouct.

Někdy se může také stát, že se nám s vyjmenovanými slovy plete pouze jeden konkrétní tvar slova a u všech ostatních problémy s pravopisem nemáme. Do takové skupiny patří například tvar píchá (například trní na keři), které si můžeme splést s vyjmenovaným slovem pýcha. Například u tvaru pícháme ale k žádné záměně už nedochází.

Jak postupovat

Pokud narazíme při psaní diktátu, dopisu nebo smsky na nějaké takové slovo, vždy je důležité znát rozdíl mezi danými dvěma slovy. Měli bychom vědět, že například mýt s tvrdým Y znamená něco čistit a mít s měkkým I zase něco vlastnit. Nebo že výr s tvrdým Y je noční pták a vír s měkkým I najdeme ve vodě nebo ve vzduchu.

Poté si musíme uvědomit, v jaké větě se slovo nachází, co nám ta věta vlastně říká. Podle jejího významu už pak odhalíme, které slovo se nám do ní hodí a které naopak ne. Pamatujte si, že věta musí po doplnění vždy dávat smysl!

Pro lepší představu je dobré zaměnit si problematické slovo za nějaké synonymum, tedy slovo podobného významu. Místo být na zahradě si můžeme například říct nacházet se na zahradě.

Pokud si pravopis jednotlivých slov potřebujete zapamatovat, zkuste si vytvořit co největší počet vět s daným slovem. Díky tomu si jeho pravopis i význam opravdu upevníte. Pomoci mohou také obrázky a různé situace použití. V neposlední řadě doporučujeme také nastudovat všechny naše články o vyjmenovaných slovech. Kromě příkladových vět obsahují také ilustrativní obrázky pro lepší představu významu.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: