Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Co umím ze základní školy 3

Vydáno dne 09.01.2016 od Jana Skřivánková

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet, kolik si toho pamatujete z učiva základní školy. Všechny otázky jsou založeny na znalostech, které bychom si měly ze základní školy odnést. Můžete ho využít k opakování v 9. třídě či na začátku střední školy. Pro rychlé osvěžení českého jazyka poslouží ale určitě i maturantům či dospělým.

Výchozí text – 1. část

Sudička vyčarovala z dýně kočár. Poté proměnila myšky v koně a hlídacího psa v lokaje. Teď už zbývalo jen přichystat Popelce krásné šaty.

Otázky a úkoly k 1. části textu

1. Najděte v textu pomnožné podstatné jméno a vypište ho.
 

2. U slova kočár určete pád.

3. Napište tvar slova pes pro 7. pád množného čísla.
 

4. Určete slovní druh u slova hlídacího a zapište ho.
 

5. Napište slovesný čas slovesa proměnila.

Výchozí text – 2. část

Ples už sice začal, ale Popelce to vůbec nevadilo. Byla šťastná, že se může zúčastnit jeho slavnostního zakončení.

Otázky a úkoly k 2. části textu

1. K jakému slovnímu druhu patří slovo zakončení? Zapište ho.
 

2. Vypište z textu všechny spojky.

3. Napište infinitiv od slovesa může.
 

4. Z prvního souvětí vypište slovo s největším počtem slabik.
 

5. Zapište 3. stupeň od přídavného jména šťastný.
 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: