Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Všeobecný test (Šimek a Grossmann: Exkurze do Zoo)

Vydáno dne 27.12.2016 od Jana Skřivánková

V tomto testu si můžete procvičit své znalosti gramatiky a pravopisu. A navíc se pobavíte u povídky Exkurze do ZOO, kterou napsali nezapomenutelní baviči Miloslav Šimek a Jiří Grossmann.

Známky pak dával z hlav _   podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drz _ . Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši čtyřlístků a ještě v _ čistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti.

Po prázdninách, právě když jsme si chystal _   nůše na biologii a šplhoun Brumlík se v _ tasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nov _   pedagog a řekl: „Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte po _ .“ Doktor Zelí b _ l možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozýval _   výkřiky: „Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále!“ aj. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně shání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou: „Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděl _   budete na v _ letě a já bych jako hlupák klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si m _ slíš.“ Při jedné hodině biologie jsme tak hlučel _ , že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky: „Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se m _ , jako by se tu válcoval plech.“ Tehdy poprvé se Zelí rozzuřil: „Vy nehodní chlapci,“ zašeptal, „za trest vám dnes neprozradím nic nového o ježkov _ .“


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Text byl převzat z knihy Miloslav Šimek a Jiří Grossmann: Povídky, povídka Exkurze do ZOO

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: