Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak procvičovat slovní druhy: Vlastní přehledy a kartičky

Vydáno dne 05.06.2016 od Jana Skřivánková

Hledáte tipy, jak zpříjemnit dětem učení slovních druhů? Zkuste s nimi vyrobit vlastní přehledy slov.

Vlastí přehledy, kartičky a leporela

Osvědčená klasika, kterou lze využít na většinu učiva ve škole. Na našich stránkách jsme už o ní psali v souvislosti s vyjmenovanými slovy (Jak (se) učit vyjmenovaná slova 3 (Vlastní ilustrovaný přehled)). Vlastní přehledy umožňují dětem lépe si látku zapamatovat a především ji pochopit. Ne každému vyhovují stejná příkladová slova či ilustrativní obrázky, proto je úžasné, když si každý žák může vytvoří svůj vlastní přehled podstatných jmen, zájmen nebo třeba číslovek. Pokud někdo třeba rád hraje fotbal, může jeho přehled vypadat například takto:

Přehledy nám navíc umožňují zkontrolovat, jak děti význam jednotlivých slovních druhů chápu, zda si definici dobře pamatují a nemají v ní nejasnosti.

A asi největší výhoda této metody spočívá v tom, že člověk si vždy zapamatuje lépe to, na čem pracoval a nad čím přemýšlel než to, co je slyšel nebo viděl. Pokud tedy Vaše dítě přijde ze školy s tím, že nechápe, co to vlastně ta slovesa jsou, zkuste s ním podobný přehled vytvořit.

Můžete například vytvořit vlastní leporelo podstatných jmen i s kreslenými příklady, vymýšlet různá zvířata a stroje a k nim připisovat citoslovce. U sloves můžete například zadat téma: Co všechno děláme o tělocviku, co bude odpoledne dělat Jirka apod. Jen dejte pozor na pečlivé zvýraznění sloves (například u spojení jezdit na kole je potřeba, aby si děti uvědomily, že sloveso je jen slovo jezdit). Jednotlivá slova můžete kreslit a psát také na kartičky, zalaminovat je a používat pro další práci.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroje obrázků: www.freepik.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: