Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak procvičovat slovní druhy: Vymysli co nejvíce...

Vydáno dne 05.06.2016 od Jana Skřivánková

V jednoduchosti je krása. Proto i ty aktivity, které na první pohled vypadají obyčejně, mohou mít u dětí obrovský úspěch. Příkladem takové aktivity je právě hra Vymysli co nejvíce.

Vymysli co nejvíce…

Ve větším kolektivu uspěje soutěž ve stylu Vymysli co nejvíce podstatných jmen/přídavných jmen/zájmen. Úkol můžeme ztížit tím, že děti budou muset vymýšlet slova, která začínají na předem domluvené písmeno (pozor, tento typ úkolu není vhodný například pro zájmena nebo číslovky, lepší je zařadit ho u podstatných jmen, sloves, přídavných jmen nebo příslovcí). Vždy je potřeba zohlednit věk dětí a jejich slovní zásobu, příliš těžký úkol by mohl děti demotivovat.

Kromě počátečního písmene můžeme dětem zadat také téma, ke kterému se mají slova vztahovat. mohou například psát:

  • podstatná jména, která souvisí se zahradou
  • podstatná jména, která souvisí se životem ve městě
  • přídavná jména, která souvisí s pohádkami
  • přídavná jména, která mě nejlépe vystihují
  • slovesa, která souvisí se sportem
  • slovesa, která nejčastěji používají učitelé ve škole
  • příslovce, která použijete, pokud někomu popisujete cestu

Kreslení emocí

Pokud potřebujete s dětmi procvičit přídavná jména, můžete společně nebo jednotlivě malovat na papír různé emoce. Podle výrazu obličeje, pak děti určují, jaké přídavné jméno daný obrázek znázorňuje. Aktivitu můžete klidně propojit i s povídáním si o jednotlivých pocitech, jejich příčinách a následcích. Klidně můžete dětem také nastolit nějakou situaci a vybírat pocity podle ní (například Jaký bys byl, kdybys zjistil, že kamarád zapomněl na tvoje narozeniny apod.).

Na těchto hrách je úžasné, že děti mohou rozvíjet fantazii, empatii (vcítění se do pocitů jiných v nějaké situaci) a především slovní zásobu. Aktivitu můžete propojit i s jinými předměty, například ji můžete zařadit do předmětu člověk a společnost, pokud zrovna probíráte živočichy nebo třeba historické postavy. Funguje navíc na velmi jednoduchém principu, nevyžaduje z Vaší strany žádnou přípravu a děti ohromně baví.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: