Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Díky a kvůli

Vydáno dne 27.10.2016 od Jana Skřivánková

V dnešním díle Češtiny letem světem se podíváme na rozdílné použití předložek díky a kvůli. Věděli jste, že nesprávné použití jedné z nich může výrazně pozměnit význam věty?

Předložky kvůli a díky mají hodně podobný význam. Obě používáme, pokud chceme vysvětlit důvod nebo příčinu nějaké události, lidského chování nebo třeba našeho pocitu. Přesto nemůžeme tyto předložky volně zaměňovat, každou použijeme v odlišné situaci.

Díky

Předložku díky použijeme, pokud mluvíme o něčem kladném, pozitivním. Úplně jednoduše můžeme říct, že díky dáváme jako odměnu. Díky tomu, že jsme pilně trénovali, získali jsme v závodě medaili. Díky tomu, že jsme se učili, umíme vypočítat i složitý příklad.

Díky jeho pomoci jsme všechno hravě zvládli.
Díky kabátu mu nebylo chladno.
Díky teplému počasí jsme strávili celé léto u vody.
Díky paní učitelce se naučily všechny děti malou násobilku.
Díky své pracovitosti získal dobře placené zaměstnání.

Kvůli

Po předložce kvůli sáhneme v případech, kdy mluvíme o něčem negativním či nepříjemném. Použijeme ji, pokud píšeme například o nějaké katastrofě či jiné špatné události. Pokud si nejsme jistí jejím použitím, můžeme si pomoci synonymní předložkou vinou.

Kvůli špatnému počasí jsme nikam nejeli.
Kvůli vichřici vypadl v celém městě proud.
Kvůli tvému vztekání nám ujel autobus.
Kvůli špatným známkám musela opakovat ročník.

Pamatujte si tedy, že pokud chceme oznámit něco smutného nebo nepříjemného, měli bychom se vyhnout předložce díky. V některých situací by mohla působit nepatřičně až ironicky. Rozhodně tedy neříkáme díky povodním přišlo o život deset lidí nebo díky nehodě měl vlak zpoždění.

Předložka kvůli je vnímána spíše jako neutrální, to znamená, že ji můžeme použít i ve větách, které žádný postoj přímo nevyjadřují, například Kvůli rodičům chtěla jít studovat na gymnázium.

díky něčemu kvůli něčemu

A ještě poznámka na závěr. Podle některých odborníků dochází k postupnému stírání rozdílu mezi těmito dvěma předložkami. Přesto ale stále platí, že každá z nich má naprosto jiné použití. Pokud chceme, aby náš text byl napsán z jazykového hlediska správně, měli bychom toto rozdílné použití dodržovat.

<br> <br> <br>


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: