Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Jazýček

Vydáno dne 10.11.2016 od Jana Skřivánková

V dnešní Češtině letem světem se podíváme, proč píšeme ve slově jazýček tvrdé Y.

Jazýček

Chybné psaní jazíček často vzniká na základě chybné analogie se slovy brzy a brzičko. Slovo brzičko je sice odvozeno od brzy, ale koncové -y je odtrženo a nahrazeno příponou -ičko, která je typická právě pro zdrobněliny.

Slovo jazýček sice také patří mezi zdrobněliny, ale jeho vznik proběhl naprosto odlišně. Tvrdé Y je přímo v kořenu slova, proto zůstává zachováno i v odvozeninách daného slova. Navíc bylo toto slovo odvozeno pomocí přípony -ek, která se připojuje právě k podstatným jménům mužského rodu, která končí na K nebo V. Zároveň došlo k alternaci (střídání) hlásky K na Č. Stejný způsob tvoření najdeme například i u dvojic:

rohlík – rohlíček
žebřík – žebříček
mozek – mozeček
žebřík – žebříček

Pamatujte si tedy, že jazýček je příbuzné slovo k vyjmenovanému slovo jazyk, píšeme v něm tedy tvrdé Y.

Ty máš ale mlsný jazýček.
K svačině jsme si koupil Kočičí jazýčky.
V mikulášském balíčku děti našly kromě ovoce také Kočičí jazýčky.
Líze se rozbije před důležitým vystoupením jazýček u saxofonu.
Prodavač bedlivě sledoval jazýček vah.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: