Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Kdo s koho a být s to

Vydáno dne 24.11.2016 od Jana Skřivánková

Psaní předložek s, z se řídí několika poměrně jednoduchými pravidly. Přesto se i zde najde několik problematických chytáků, se kterými si mnohdy nevíme rady. Spojení kdo s koho patří jednoznačně mezi ně. V různých diskuzích často narazíme na názor, že předložka S v tomto spojení prostě být nemá. Jak to ve skutečnosti je a proč?

Kdo s koho

Ve školách nás často učí, že se předložka s pojí se 7. pádem. Často ale učitelé zapomínají doplnit, že 7. pád není rozhodně jediným pádem, ve kterém se můžeme s touto předložkou setkat. Předložka S se totiž může pojit v některých zastaralých výrazech také se 4. pádem. A mezi takové výrazy patří právě i kdo s koho a být s to. Oba výrazy jsou sice už zastaralé, přesto se s nimi v některých článcích a textech můžeme ještě setkat. Pokud na ně někdy narazíte, je dobré o jejich existenci vědět.

Pokud použijeme spojení kdo s koho, mluvíme vlastně o tom, kdo koho porazí. Tento význam nám může pomoci i se správným psaním: kdo s koho jako kdo koho, co porazí – tedy 4. pád.

Uvidíme, kdo s koho.
Malicherný spor se časem proměnil v boj kdo s koho.
Je to válka kdo s koho.

Výraz být s to použijeme, pokud chceme o někom říct, koho nebo co dokáže udělat. Vysvětlení významu nám opět může pomoci s určením pádu: být s to jako koho, co moci udělat – tedy 4. pád. Za spojení být s to často následuje infinitiv slovesa, které vyjadřuje, co daná osoba může nebo je schopna udělat.

Nejsem s to odevzdat tu práci včas.
Není s to nám pomoci.
Uvážlivý člověk by měl být s to rozeznat, jak se v které situaci zachovat.

Pamatujte si, že kdo s koho a být s to se pojí se 4. pádem, nikoli s 2. pádem. Píšeme je proto s předložkou S.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: