Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Přihlaste se

Vydáno dne 17.11.2016 od Jana Skřivánková

V dnešním díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na psaní správného rozkazovacího způsobu od slovesa přihlásit se.

Přihlaste se

V různých e-shopech nebo diskuzních fórem se poměrně často setkáváme s nesprávným tvarem přihlašte se.

Sloveso přihlásit se patří do 4. slovesné třídy, časujeme ho podle vzoru prosí. Rozkazovací způsob u tohoto vzoru je nejčastěji tvořen tvarem bez koncovky, přičemž se koncová souhláska obvykle nemění. Nedochází k jejich změkčování. Například u našeho slova přihlásit se už víme, že koncové S zůstane i ve tvaru rozkazovacího způsobu. Správný tvar je tedy přihlasme se, přihlas se a přihlaste se.

Než promluvíte, přihlaste se.
Přihlaste se k odběru novinek a získáte 10% slevu na další nákup.
Dobrovolníci, přihlaste se prosím.

Stejným způsobem tvoříme rozkazovací způsob i od dalších sloves, například:

Po příchodu se nahlaste na vrátnici.
Nevraz do té skleněné vitríny!
Vyhlaste poplach!


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: