Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: 100 % a 100%

Vydáno dne 03.11.2016 od Jana Skřivánková

Někdy může i drobný rozdíl změnit význam celého slova. Jedním z takových případů je právě rozdíl mezi výrazy 100% a 100 %.

Abychom správně rozlišovali výrazy 100 % a 100% je potřeba si uvědomit, že číslovky jsou samostatná slova i v případě, že je zapisujeme čísly. Mezi číslovku a další slovo proto musíme dát mezeru. Pokud tedy chceme vyjádřit, že jsme v testu uspěli na sto procent, musíme napsat 100 %.

100% džusy (stoprocentní)
12°pivo (dvanáctistupňové)
8násobně (osminásobně)
30denní (třicetidenní)
5m sloup (pětimetrový)
20% sleva (dvacetiprocentní)
30° horka (třicetistupňová)
100Kč sleva (stokorunová)
10% úrok (desetiprocentní)
50g balení (padesátigramové)
20km vzdálenost (dvacetikilome­trová)
9V baterie (devítivoltová)

Jestliže mezeru mezi těmito výrazy vynecháme a napíšeme 100%, vznikne nám přídavné jméno stoprocentní.

volební účast 30 % (třicet procent)
měřit 2 m (dva metry)
vážit 68 kg (šedesát osm kilogramů)
předehřát troubu na 200 °C (dvě stě stupňů)
sleva 30 % (třicet procent)
půjčit 500 Kč (pět set korun)
balení po 100 g (po sto gramech)
běh na 1 km (na jeden kilometr)
napětí 9 V (devět voltů)

Stejné pravidlo platí i u dalších spojení číslovky s podstatným jménem, přídavným jménem nebo příslovcem.

Pamatujte si tedy, že spojení s mezerou nám říká, kolik něčeho bylo (stupňů, procent, dnů a podobně), zatímco spojení bez mezery vyjadřuje jaká byla daná věc (dovolená, volební účast, teplota a podobně).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: