Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Zapomenutá slova: Apatyka

Vydáno dne 10.04.2017 od Jana Skřivánková

V dnešních Zapomenutých slovech se podíváme na význam slova apatyka a s ním souvisejícím přísloví komu není shůry dáno, ani v apatyce nekoupí.

Apatyka

Slovo apatyka je zastaralé označení pro dnešní lékárnu. Jednalo se o zařízení, ve kterém se prodávaly, případně připravovaly, různé léky.

S tímto výrazem se můžeme setkat nejen ve starých či historických knihách, ale také v příslovích. Asi nejznámější je to, které říká, že komu není shůry dáno, (ani) v apatyce nekoupí. Jinými slovy: pokud člověku chybí nějaká znalost/vlastnost, musí se sám snažit, aby ji získal, nikde si ji totiž nekoupí (ani v lékárně, která nám pomůže vyřešit různé jiné neduhy). Často se používá toto přísloví k vyjádření určitého posměchu. Pokud se například někdo zachová hloupě, můžeme jeho počínání komentovat právě těmito slovy. Vlastně tím říkáme: „Co jste čekali, vždyť se nejedná zrovna o chytrého člověka.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: