Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Zapomenutá slova: V sadě skví se jara květ...

Vydáno dne 24.02.2017 od Jana Skřivánková

Tentokrát se s naším seriálem Zapomenutá slova podíváme na jeden z našich národních symbolů. Pokud se květ skví, co to vlastně přesně znamená?

„V sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled…“

Začneme nejdříve infinitivem tohoto slovesa. Ten správně zní: skvít se. Slovo má hned několik významů:

  • jasně a nápadně svítit
  • třpytit se, lesknout se
  • nápadně něčím vynikat, stavět se na obdiv

V hymně tedy obdivujeme nádherně rozkvetlé stromy, které svými květy září do dálky a poutají naší pozornost. Krása takto rozkvetlých stromů je tak veliká, že si její autor připadá mezi stromy jako v ráji.

Abychom si mohli udělat přesnou představu o významu této věty, je potřeba připomenout, že píseň Kde domov můj? původně českou hymnou vůbec nebyla a nejspíše ji autor ani s tímto úmyslem nepsal. Jedná se o písničku ze hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka od Josefa Kajetána Tyla. Tato slova zazní v poslední obrazu této frašky a odehrává se v nuselském údolí v Praze. Právě k němu se vztahují verše o vodách hučících po lučinách, o borech šumících po skalinách i o sadu, ve kterém se skvěl jara květ.

V písni Josef Kajetán Tyl vlastně popisuje jeden z nejdelších pražských potoků Botič a skály porostlé borovicemi, které se vypínaly nad nuselským údolím. Zmínka o květu pak patří tehdy proslulým Wimmrovým sadům, které ležely od Koňské a žitné brány až k Nuslím. V tomto sadu byly vysázeny ovocné stromy a růže.

A ještě jedna jazyková poznámka na závěr. Sloveso skvít se má tvary podle 3. i 4. třídy, časujeme ho podle vzorů krýt i sázet. Můžeme tedy napsat, že jara květ se skvískvěje.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Informace o podobě údolí v Nuslích jsou čerpány z článku Jazykové zvláštnosti naší hymny od Ferdinanda trejčka, který vyšel v časopise Naše řeč, el. verze článku je k přečtení zde na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?… 

Zdroj obrázku: Unknown. Wikimedia.org: J. K. Tyl [online]. 2007–08–11 [cit. 2017–02–22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/…._K._Tyl.jpg>.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: