Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Na rozdíl od

Vydáno dne 15.04.2017 od Jana Skřivánková

Tentokrát se v rychlosti podíváme na správné psaní spojení na rozdíl od.

Na rozdíl od

Výraz na rozdíl od bývá často chybně vnímán jako příslovečná spřežka. Toto spojení však spřežkou není, píšeme ho zvlášť jako tři samostatná slova, tedy na rozdíl od.

Na rozdíl od tebe umím udržet tajemství.
Na rozdíl od ministryně nepovažují mateřské školky povinný předškolní rok za nutný.
V 19. století se na vesnicích na rozdíl od města čeština užívala naprosto běžně.

Často chybujeme také ve psaní slova na shledanou. i toto spojení bývá chybně vnímáno jako spřežka. O jeho psaní si můžete přečíst více informací v samostatném článku Čeština letem světem: Sbohem a na shledanou.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: