Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Procvičujeme infinitiv: Co všechno musí udělat jaro

Vydáno dne 03.04.2018 od Jana Skřivánková

Tip na zajímavou aktivitu, ve které si můžete hravou formou procvičit s dětmi infinitiv.

S poezii můžeme ve škole pracovat mnoha způsoby. Některé básničky lze využít jako motivaci k novému tématu, jiné mohou mohou mezi dětmi vyvolat zajímavou diskuzi. Díky některým básním se zase o dětech dozvíme mnoho zajímavých informací. Zjistíme, jaké mají sny, obavy, na co těší, z čeho mají strach apod.

Jiné básničky zase mohou motivovat k dalšímu tvoření, hře se slovy apod. No a některé můžeme zase využít k tomu, abychom děti nenásilně seznámili s nějakým pravopisným nebo gramatickým jevem. Právě do této polední kategorie spadá i Co všechno musí udělat jaro od Františka Halase. Všechna slovesa (kromě nadpisu), která v ní najdeme, se totiž nachází v infinitivu.

František Halas: Co všechno musí udělat jaro

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.

Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.

Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.

Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.

Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.

Jak s básničkou pracovat?

Pokud se rozhodnete básničku do výuky zařadit, máte hned tři možnosti, jak to udělat.

Seznámení se s infinitivem a vyjádření jeho vlastností

Můžete děti nechat, aby zkusily v textu najít a označit všechna slovesa. Pak mohou následovat otázky sloužící k vyvození infinitivu:

  • co mají tyto tvary na první pohled společného? (zakončení na -t a -ci)
  • pokud bychom místo jara dali jiný podmět, změnil by se nějakým způsobem jejich tvar? (ne, protože infinitiv nevyjadřuje slovesné kategorie jako osobu a číslo)
  • kdybychom převedli básničku do jiného času nebo způsobu, změní se tyto tvary? (tímto způsobem zjistíme, že infinitiv nevyjadřuje čas ani způsob)

Zopakování toho, co je infinitiv

Žáci opět hledají všechna slovesa v textu. Navíc mohou dostat za úkol aby se zamysleli nad tím, proč je vlastně mají hledat. Dobré je, pokud umí svůj názor podpořit nějakým argumentem/důkazem.

Upevnění podoby infinitivu + vlastní tvorba

Aby se dětem lépe pamatovalo, jak infinitiv správně vypadá, můžeme se s nimi pokusit vytvořit další sloku básničky. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Samotné tvorbě může předcházet například brainstorming na téma jaro. Co všechno se v přírodě ještě děje? Jak na jaro reagují zvířata a lidé? Každá skupina (nebo jednotlivec) může zkusit vymysle celou sloku, případně stačí, pokud vymyslí alespoň jeden verš a celý závěr básně se vytvoří z práce celé třídy.

Podobným způsobem ze vymyslet také básničku týkající se léta, podzimu či zimy. V takovém případě můžete aktivitu klidně zařadit i mimo jarní měsíce.

Pracovní list s textem básničky si můžete stáhnout ZDE.

(stačí kliknout na odkaz a soubor se Vám otevře)


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: