Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní předpon s, z, a vz 2 (předpona Z)

Komentáře k článku: Psaní předpon s, z, a vz 2 (předpona Z)

Defaultní ikona uživatele
JK:

Zpustit vs. Spustit

skvělé takže, když mám stroj nebo nějaký program na počítači, který nepracuje a změním jeho stav na běžící tak ten program zpustím, neboť pokud bych ho spustil tak buď ten stroj sundám dolů nebo ten program spadne na hubu.


Jana Skřivánková:

Re: Zpustit vs. Spustit

Čeština je ve psaní předpon s, z poměrně zrádná, existuje mnoho slov, která by podle logiky měla být psána s předponou z, protože jde o změnu stavu, ale přesto patří mezi ustálené výrazy, ve kterých píšeme předponu S. Například slovo skončit píšeme také se S, přestože by se dalo říci, že jde o změnu stavu, protože něco je a my to ukončíme. Podobný případ je i slovo spustit. Bohužel nelze kvůli poměrně velkému počtu vypsat všechny tyto výjimky, proto je lepší si u slov, kterými si nejsme jistí, raději dohledat pravopis ve slovníku.


Defaultní ikona uživatele
Cecilie:

zrádné s,z na začátku slova…

Zdravím Vás! I přesto, že s češtinou moc velké problémy nemám, narazila jsem zrovna na slovo „splodina“ (ve smyslu výfukových splodin). Zatímco tady píšu splodina se S, ve Wordu už bych měla po automatické opravě pravopisu pod tímto slovem tři vlnovky. Ovšem – když napíšu „výfuková zplodina“, lezou mi z toho oči z důlků a běhá mi mráz po zádech :shock: K mému úžasu se však vlnovka pod slovem neobjeví. :?: Poslední dobou se často pozastavím i nad mluvou televizních moderátorů a písemným projevem novinářů. Nějak mi „ucho nebere“ slova typu „ptáčkové, mravenečkové, zajíčkové…“ nebo například slovesa „nesmějí dělat, neumějí vařit – viděla jsem u umnějí“ apod. Myslím, že správně je „ptáčci, mravenečci, zajíčci…“ a co týče sloves, asi bych zvolila spíše variantu „smí, nesmí“ – případně „mohou, nemohou dělat“ (vždyť se slovem SMÁT SE to nemá nic společného!)a „umí, neumí vařit“. Chápu, že všechno (včetně řeči) se vyvíjí. Ale proč tímto směrem? Kdo to (proboha!) schvaluje a zavádí do oficiálního českého pravopisu? Nechtěla bych se dožít chvíle, kdy mi bude automat podtrhávat slova okno, okurek, ocet, ovce a vlnovka zmizne až v případě, že je opravím na vokno, vokurka, vocet a vovce. Nechci moralizovat (na to ještě opravdu nemám roky), jen mě mrzí, že se naše řeč hodně ovlivňuje cizími slovy (vím, jak se takovým slovům říká, ale nechci zase dělat tak chytrou), tak proč si ji ještě musíme mrvit sami? Nářečí si každý nechejme, ale nezavádějme ho ve zpitvořené podobě do učebnic českého jazyka! Vždyť už ve zmíněném NESMĚJÍ DĚLAT, NEUMĚJÍ VAŘIT je jasně slyšet původ: voni nesměj, voni neuměj…, a protože někdo nebyl schopný naučit se časovat slovesa, zavedl zřejmě nová pravidla. 8-) No, nějak jsem se ponořila do svých úvah… Omlouvám se a prosím o zodpovězení mého dotazu, jak je to se slovem „splodina“ ? :-D Děkuji.


Jana Skřivánková:

Re: zrádné s,z na začátku slova…

Dobrý den,
slovo zplodina se opravdu píše se Z na začátku slova, v tomto případě Vás automatická oprava opravuje dobře.

Pokud jde o tvary množného čísla od názvů zvířat, tak u zvířat končících na -ek jsou možné obě dvě varianty (tedy zakončení na -i i na -ové). Jazyková příručka k tomuto problému říká, že „koncovka -ové se zvolí tehdy, když se jedná o méně běžný název zvířete a změna souhlásky před zakončením by oddálila tvar 1. pádu množného čísla od podoby základu, tedy ztěžovala by porozumění“, pokud si však do vyhledávání zadáte například slovo zajíček, uvádí jako správné oba dva tvary. Tvary zajíčkové, mravenečkové a další tedy nejsou vyloženě špatně.

Pokud jde o tvary slovesa smět, i zde uvádí příručky pro 3. osobu množného čísla dva tvary – smí a smějí. Tvar smějí je dokonce uváděn na prvním místě. Do roku 1993 měla 3. osoba množného čísla sloves podle vzoru sází dokonce jako jediný spisovný tvar delší tvar s -ejí (sázejí), až právě v roce 1992 došlo ke kodifikaci také „kratšího“ tvaru sází. To samé platí také u slovesa umět. Je však pravda, že s tvary smí a umí se setkáváe v běžné řeči častěji, přesto je druhá varianta také správná.


Defaultní ikona uživatele
Neregistravaný uživatel:

Dobrý den,jsem moc ráda,že jsem narazila na tyto stránky, je tu vše dobře vysvětleno.Chtěla jsem se zeptat na rozdíl u těchto slov;svát-zvát,zlézt-slézt, zjednat-sjednat,sbeh-zbeh. Děkuji za vysvětleni.


Jana Skřivánková:

Re:

Dobrý den,
o rozdílu mezi slovy sjednat a zjednat si můžete přečíst v jednom z našich článků: Chytáky u psaní předpon s, z

svát – toto sloveso vyjadřuje směr dolů, po povrchu pryč, například Vítr svál z kopců sníh.

zvát – někoho někam pozvat, např. Zval nás na oslavu narozenin.

zlézt – zdolat lezením, např. Zlezl tu a tu horu, toto sloveso lze použít především ve spojitosti s horou

slézt – toto sloveso vyjadřuje směr dolů (Slezl ze žebříku) i směr dohromady (Slézali se jako švábi na pivo).

zběh = dezertér

sběh – vyjadřuje směr dohromady, vyjadřuje nějakou skupinu lidé, které se někde shromáždila (sběh lidí).


Defaultní ikona uživatele
Marty9272:

Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o zdůvodnění pravopisu některých slov.

1. Zkombinovat nápoje. – Proč se tady píše „z“ ? Mně to příjde jako směr dohromady – jako slít. Takže by tam podle mě mělo být „s“ – to má přednost ne ?

2. Kdo s koho. – Je správný i tvar : kdo z koho ? Popřípadě , kdy se který tvar používá ?

3. Vzít se stolu. – Tady je mi jasné , že se píšící snaží zdůraznit směr pohybu , ale mluvnicky správně to není ne ? Prošlo by mi to u přijímaček ?

Předem Vám děkuji za odpověď.


Jana Skřivánková:

Re:

Dobrý den,
1. Sloveso zkombinovat je dokonavým protějškem k nedokonavému kombinovat, proto píšeme předponu Z (dokonavý protějšek z dokonavého slovesa tvoříme právě předponou Z). Z významového hlediska samo sloveso kombinovat znamená spojovat (několik prvků dohromady), pro vyjádření směru dohromady tedy už není potřeba předpona S.

2. Ve spojení kdo s koho se píše předložka S, v tomto spojení se jedná o 4. pád, nikoli o 2. pád. Jedná se o zastaralé spojení, podobně jako být s to něco udělat. Varianta s předložkou z není správná.

3. Předpona S se v tomto případě chápe jako zastaralá až knižní, netroufám si posoudit, jak by její psaní bylo vnímáno v přijímačkách.


Defaultní ikona uživatele
mipera:

Na parte je veršík, který končí všechen jásot stich. Správně by mě být ztichl a aby se to rýmovalo se slovem smích, tak je tam stich. Myslím, že by mělo být na začátku z. Má pravdu pohřební služba nebo já. Díky


Jana Skřivánková:

Dobrý den, pravdu máte Vy, ve slově ztichnout se píše předpona Z. Jedná se o změnu stavu, něco se stává tichým.


Defaultní ikona uživatele
ninja:

Dobrý den, píše se správně nesmí vykonávat práci, nebo nesmějí Děkuji


Milan1236000:

Dobrý den Ninjo,

oba tvary jsou správné, je jedno, který použijete.


Defaultní ikona uživatele
Neregistravaný uživatel:

aha


Defaultní ikona uživatele
Neregistravaný uživatel:

radši děte za jolandou neučili jste se snad ve škole že musíte řešit tyhle debiloviny:-x


Defaultní ikona uživatele
Neregistravaný uživatel:

------TTT------

Příspěvky v diskusi jsou majetkem jejich autorů. Provozovatel webových stránek MojeČeština.cz za ně nenese zodpovědnost. Odesláním příspěvku souhlasíte s Pravidly diskuze.