Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

6 slov, ve kterých píšeme po tvrdých souhláskách měkké I

Vydáno dne 11.01.2015 od Jana Skřivánková

Už ve druhé třídě se děti učí pravidlo, že po měkké souhlásce píšeme vždy měkké I a po tvrdé souhlásce zase vždy tvrdé Y. Jenže pak v hodině českého jazyka píší diktáty, ve školních jídelnách jedí rizoto a v pohádkách čtou o princích a princeznách. Co s tím? Na to se podíváme v našem článku.

Když se učíme pravidlo o psaní tvrdé Y po tvrdých souhláskách, často se zapomíná dětem alespoň zmínit, že existují slova, ve kterých toto pravidlo nemusí vždy platit. Jako děti se sice nesetkáváme běžně se slovy historie, chirurg či kinetika, ale výjimky najdeme také ve slovech, se kterými se setkáváme už od dětství. mezi ně patří i naše šestice slov.

Je důležité si uvědomit, že pravidla pro psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách platí především pro slova domácího původu. Tedy pro ta, která čeština nepřijala z žádného jiného jazyka. nebo je přejala, ale už o tom ani nevíme, protože slovo tak zdomácnělo, že má český pravopis i skloňování. U slov cizího původu, tedy slov přejatých z jiných jazyků, tato pravidla však neplatí. Přejetá slova si totiž zachovají svůj původní pravopis a z toho důvodů píšeme právě v některých slovech měkké I po tvrdých souhláskách.

Naštěstí slov, která nám takto „matou hlavou“ není mnoho, v běžném používání jazyka narážíme často na jedna a ta samá. Pokud se budeme držet slov, která zná i každé malé dítě, vychází nám tento seznam 6 slov, jejichž pravopis si musíme zapamatovat jako odlišný.

Princ

Slovo prince se k nám dostalo přes němčinu z francouzského slova prince. Jeho původ ale sahá mnohem dál, souvisí totiž s latinským slovem primus, které znamená první. Pokud tedy mluvíme o zakletém princi či princi, který hledá svou nevěstu na plese, vždy se jedná o prince s měkkým I.

Princezna

Pro princeznu platí stejný původ jako pro prince, od kterého bylo toto slovo odvozeno.

Rizoto

Z pohádek se přesuneme do školní jídelny a kuchyně. Tento pokrm z rýže je odvozen od italského slova risotto, podoba slova se z části počeštila, měkké I tomuto jídlu ale už zůstalo.

Paprika

Ať už mluvíme o paprice jako koření či zelenině, jedná se vždy o papriku s měkkým I. Toto slovo k nám doputovalo se slovenskými trhovci a jeho původ můžeme hledat ve srbštině či chorvatštině.

Kino

Kino je vlastně zkráceným výrazem pro kinematograf, který je odvozen od francouzského slova cinématographe. Toto slovo je novotvarem bratří Lumiéru a je inspirováno mimo jiné slovem kineo, které znamená pohybovat se. Od stejného základu je dovozeno také slovo kinetika, které jsme zmiňovali na začátku.

Diktát

Posledním slovem z našeho seznamu je diktát. Tento typ procvičování znalostí je odvozen od latinského dictare, které v překladu znamená předříkávat nebo něco nařizovat. A pokud nepatří mezi milovníky diktátů, jistě Vás nepřekvapí fakt, že od stejného základu bylo odvozeno také slovo diktátor a diktatura.

Tento seznam samozřejmě neobsahuje všechna slova cizího původu, ve kterých píšeme po tvrdých souhláskách měkké I. Dalším slovům se budeme podrobně věnovat v jiných článcích.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: