Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

6 slov, ve kterých píšeme po tvrdých souhláskách měkké I 2

Vydáno dne 10.03.2015 od Jana Skřivánková

Podívejme se společně na další šestici slov, ve kterých píšeme po tvrdé souhlásce měkké I. Možná Vás překvapí, kolik z těchto slov běžně používáte.

V našem prvním přehledu 6 slov, ve kterých píšeme po tvrdých souhláskách měkké I 1 jsme se zaměřili na slova, která známe a používám už od dětství a přesto nám o nich v druhé třídě často zatajili jeden důležitý fakt: že se v nich píše měkké I. V dnešním seznamu k nim připojíme dalších šest skutečností, se kterými jsme se jako malé děti běžně setkávali. Možná Vás překvapí, že narazíme také na tři slova domácího původu.

Hihi, hihňat se

Většinou vychází odlišný pravopis slov z jejich cizího původu, i z tohoto pravidla však existují výjimky. Platí totiž, že citoslovce a slova od nich odvozená píšeme s měkkým I. Pokud se hihňáme něčemu vtipnému, vydávaný zvuk hihi i sloveso hihňat píšeme s měkkým I.

Chichi, chichotat se

S měkkým I píšeme tedy také citoslovce chichi a od něj odvozená slova chichotat se, chichotání a chichot. Pozor, slovo chichot má také variantu chichtot, obě dvě možnosti jsou správné.

Kikirikí

Posledním citoslovcem v naší řadě je kikirikí. V něm píšeme měkké I hned po dvou tvrdých souhláskách (K a H). Teď už víme, že je tomu tak, protože se jedná právě o citoslovce, o záznam nějakého zvuku, o jeho přepis.

Pokud jste ale zvyklí psát slovo takto: kykyryký, nemusíte smutnit. Obě možnosti jsou správné, záleží tedy čistě jen na Vás, kterou použijete.

Kiwi

Ač to tak na první pohled nevypadá, také označení pro toto exotické ovoce souvisí se zvuky a zvířaty. Slovo kiwi je totiž stejného původu jako označení ptáka kivi. Nejspíše je tomu ta z důvodu, že ovoce svým tvarem připomíná tvar vejce těchto ptáků. A označení kivi má svůj původ v maorském slovu kiwi, které není ničím jiným než zvukem označujícím tohoto ptáka. pamatujte si tedy, že kiwi i kivi píšeme s oběma měkkými I.

Dejte pozor na odlišení slova kiwi jako druhu ovoce a kivi jako druhu ptáka. Tato slova nejsou volně zaměnitelná. Je přeci rozdíl, jestli máte doma kiwi, nebo kivi. Druhá možnost je v našich podmínkách přeci jen trochu nepravděpodobná :) Obě slova si liší také rodem, vzorem a skloňováním. O tom ale až někdy příště.

Klarinet

I když není hra na klarinet možná tak populární jako na piano, kytaru či housle, neměli bychom ve psaní tohoto hudebního nástroje zbytečně chybovat. Klarinet je dovozen od italského clarinetto a to má svůj původ až v latinském slovvě clarus, které znamená jasný.

Triko, tričko

Tričko alespoň někdy nosí snad každý z nás, patří tedy rozhodně mezi slova, která bychom měli psát bez chyby. Původ slova není jednoznačný, existují pro něj hned dva možné výklady. podle toho prvního pochází triko z francouzštiny a souvisí se slovem tricot, které označuje pleteninu nebo úplet. Podle druhého názoru ale souvisí označení tohoto blečení s německým stricken, tedy s pletením. Ať už je pravdivé kterékoliv z těchto tvrzení, nic se nemění na tom, že slovo triko a jeho zdrobnělinu tričko píšeme s měkkým I.

S měkkým I píšeme samozřejmě také slovo trikot.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku kivi: http://necyklopedie.wikia.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: