Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Jazykový myšmaš 3

Vydáno dne 19.09.2016 od Jana Skřivánková

Další test určený žákům 9. tříd a studentům střední školy. Všechny otázky vycházejí z učiva základní školy a mohou pomoci při přípravě na přijímací zkoušky či maturitu.

  1. Označte nápis, ve kterém se nenachází žádná pravopisná chyba.

  2. Která z následujících vět obsahuje alespoň jeden archaismus.

  3. Vyberte souvětí, ve kterém se hlavní věty nacházejí v příčinném poměru.

  4. Převeďte sloveso z věty vůz vezl obilí do infinitivu.
  5. Vztah mezi slovy být a abychom je stejný jako u slov:

  6. Doplňte do věty správný přísudek: Slepice, kočka, prasátko a pes se spolu ________ do světa.
  7. Který z těchto vlastních názvů je napsán správně?
  8. Věta Nad hlavami nám svítil měsíc.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: