Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Jazykový myšmaš 4

Vydáno dne 26.09.2016 od Jana Skřivánková

Shodu podmětu s přísudkem, pravopis slov cizího původu, skloňování podstatných jmen… to vše a ještě něco navíc si můžete procvičit v našem dalším díle seriálu Jazykový myšmaš.

 1. Která z těchto vět obsahuje chybně utvořené slovo?

 2. Zvolte správné pořadí, ve kterém budou slova doplněna do následujících vět (všechna slova jsou uvedena v základním tvaru).
   

  Pyridin je kapalná látka, která se vyznačuje ________ zápachem.
  Od prvního pohledu je mi protivný, myslím, že to není zrovna ________ člověk.
  Mezi její ________ rysy patří také panovačnost a perfekcionismus.

 3. Peníze si ukládala do kasičky. Tučně zvýrazněný větný člen je:

 4. Doplňte přísloví: Koho chleba jíš, ________

 5. Kolik vět obsahuje následující souvětí.

  Voják, který přinesl zprávu o vítězství v bitvě u Marathonu, po dlouhém běhu do Athén vyčerpáním klesl na zem a zemřel.

 6. Označte větu, která neobsahuje žádnou chybu.

 7. Internetová jazyková příručka: U cizích slov pravidlo o tom, že se po c píše měkké i, neplatí. Na jedné straně máme slova jako citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, cynik, cyklista, cypřiš. Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy.
   

  Které spojení není napsáno správně?

 8. Koruna byla posázena ________.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: