Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Jazykový myšmaš 8

Vydáno dne 31.10.2016 od Jana Skřivánková

Opět je tu Jazykový myšmaš a s ním osm zákeřných otázek z českého pravopisu i mluvnice.

  1. Vyberte hromadné podstatné jméno.

  2. Které spojení neobsahuje chybu ve psaní velkých a malých písmen?

  3. Slovo všichni je:

  4. Který z těchto nápisů neobsahuje chybu?

  5. Slovo dovolená

  6. Do které slovesné třídy patří sloveso prát?

  7. Které z těchto slov vzniklo pomocí skládání?

  8. Označte slovo, ve kterém se nachází dvojhláska ou.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: