Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Jazykový myšmaš 10

Vydáno dne 14.11.2016 od Jana Skřivánková

Osm otázek, které zákeřným způsobem otestují Vaše znalosti české gramatiky a pravopisu.

  1. Které z těchto slovních spojení obsahuje slabikotvorné L?

  2. Vyberte dvojici, která nejvíce odpovídá vztahu radost – zármutek.
  3. Vyberte pomnožné podstatné jméno.

  4. Po celý středověk byli psi užíváni k lovu zajíců, lišek a vysoké. Tučně zvýrazněné slovo je:

  5. Převeďte tučně zvýrazněné sloveso do infinitivu.
    Na řece plul parník.

  6. Označte větu, která neobsahuje žádnou chybu.

  7. Na kterém řádku není žádné slovo napsáno chybně?
  8. Ve kterém slovním spojení se nachází dvojhláska au?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: