Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Terry Pratchett a slovní druhy

Vydáno dne 29.12.2016 od Jana Skřivánková

Proč nespojit procvičování slovních druhů s něčím, co je plné humoru? Knihy Terryho Pratchetta jistě tuto podmínku splňují a na „Úžasné Zeměploše“ určitě vedle mágů existují i podstatná jména, zájmena a slovesa.

U tučně zvýrazněných slov určete, ke kterému slovnímu druhu patří. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení správné odpovědi, stačí najet myší na zelené / červené kolečku u Vaší odpovědi.

„Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než jejich tváře.
 

Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce
 

a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř.“
 

„V minulosti Smrť vyzkoušel ohnivé koně a koně-kostry a zjistil,
 

že jsou většinou nepraktičtí, zvláště ti ohniví, kteří měli sklony podpálit si sami pod sebou podestýlku
 

a pak stáli uprostřed plamenů a tvářili se užasle.“
 

Jenže magie má zvyk ukrývat se nízko při zemi
 

a udeřit v nejneočekáva­nějším okamžiku – jako hrábě ležící v trávě.“
 

„Je to dost jasné, prohlásil nakonec a přitom rychle přemýšlel. Případ mortis portalis hororis causa a s komplikacemi.“
„Co to znamená, doktore?“ vyzvídal Pomošt.
Laicky řečeno,“ povzdechl si doktor, „je mrtvý jako loňská novinářská sezóna.“
 

„A ty komplikace?“
Doktor se zatvářil vyhýbavě. „Stále ještě dýchá.“
 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

ukázky pochází z knih Terryho Pratchetta, všechny vdalo nakladatelství Talpress

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: