Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy: Stáří X staří

Vydáno dne 14.02.2017 od Jana Skřivánková

Při určování slovních druhů rozhoduje o zařazení u některých slov i délka samohlásky. Někdy se opravdu vyplatí číst pozorně celé slovo.

Stáří X staří, mládí X mladí

Při určování slovních druhů se vyplatí pečlivě číst slova, u kterých máme slovní druh určovat. K zákeřným dvojicím patří z tohoto pohledu slova stáří – staří, mládí – mladí. Délka první samohlásky u nich totiž rozhoduje o zařazení ke konkrétnímu slovnímu druhu.

Slova stáří a mládí řadíme k podstatným jménům (to stáří a to mládí), zatímco slova mladí a staří představují tvar množného čísla přídavných jmen mladý a starý.

Při zařazování slov ke slovním druhům proto čtěte zadaná slova pečlivě, někdy se to může opravdu vyplatit.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: