Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Adventní kalendář z češtiny 2018

Vydáno dne 22.11.2018 od Jana Skřivánková

I letos jsme pro vás připravili adventní kalendář nabitý zajímavými úkoly inspirovanými zimou a Vánocemi. Proč nespojit výuku češtiny s volným psaním, kritickým myšlením či volnou tvorbou?

Co adventní kalendář obsahuje

V letošním adventním kalendáři naleznete celkem 15 rozmanitých úkolů inspirovaných zimou a Vánocemi. Mnoho aktivit je inspirováno tradičními i netradičním vánočními písničkami, mezi náměty najdete také několik tipů do čtenářských dílen.

Úkoly jsou vymyšleny tak, aby si při jejich plnění děti nejen bavily, ale také nějakým způsobem rozvíjely své schopnosti a dovednosti. Některé rozvíjejí fantazii a kreativitu, jiné kritické myšlení či komunikativní kompetence.

Žáci si mohou zkusit vytvořit vlastní sloku koledy, zamyslet se nad tím, jak by sněhová bouře ovlivnila děj právě čtené knihy, ti starší se mohou zase podívat na Vánoce z trošku jiného úhlu, než bývá zvykem. Opravdu jsou Vánoce vždy svátky klidu a pohody? Nezačínají být spíše komerční záležitostí?

Pro koho je určen

Kalendář je určen žákům od 8 do 15 let, vždy záleží na konkrétním námětu i schopnostech jednotlivých žáků. Každá věková skupina samozřejmě může splnit zadání odlišným způsobem, i v tom je kouzlo všech aktivit – lze je většinu přizpůsobit schopnostem konkrétního dítěte. Věřím, že mnohé úkoly budou zajímavé i pro rodiče a učitele.

Zdarma stáhnout adventní kalendář

A protože se v adventním kalendáři hodně pracuje s písničkami, přikládám odkazy na všechny potřebné koledy a vánoční písně.

Nesem vám noviny

Pásli ovce valaši

Tichá noc

Pokáč – Nikde žádnej sníh

Jablkoň – Předvánoční koleda

Jablkoň – Hovada Boží

Jak jsi krásné neviňátko


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: