Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak procvičovat slabikotvorné R a L

Vydáno dne 25.01.2019 od Jana Skřivánková

V tomto článku Vám nabízíme několik nápadů na aktivity, které pomohou žákům lépe pochopit, kdy jsou ve slově hlásky R a L slabikotvorné. Navíc si díky nim také procvičí kreativitu, fantazii a pomohou jim si rozšířit slovní zásobu.

Slabikotvorné R, L

Na úvod si připomeňme, že hlásky R a L jsou slabikotvorné pouze v případě, že slabika, ve které jsou, neobsahuje žádnou samohlásku (a, e, i, o, u, y, á, é, í, ó, ů/ú, ý). Slabikotvorné R/L obsahují například slova krb, vlk, obr, pekl, vrtulník.

Aktivity

Dopravní prostředky

Děti dostanou za úkol vypsat co nejvíce dopravních prostředků, které mají ve svém názvu hlásku R. Poté zakroužkují ta, jejichž R je slabikotvorné.

Jak na to

Pokud rozdělíme žáky do menších skupin, bude se jim na úkolu určitě lépe pracovat. Pro ještě lepší inspiraci můžeme přinést do třídy různé encyklopedie, které dětem s hledáním slov pomohou. Zapojit lze také vyhledávání na internetu.

Proč aktivitu vyzkoušet

Kromě hláskové stavby slova žáci procvičují skupinové řešení zadaného úkolu, hledání informací v různých zdrojích a rozšiřují si slovní zásobu na jedno téma.

Slabikotvorné R obsahují například slova skútr, sněžný skútr, vodní skútr, vrtulník, bagr, obrněný vlak.

Pro inspiraci ještě nabízím seznam některých dopravních prostředků, ve kterých najdete hlásku R: trajekt, torpédoborec, tanker, ledoborec, helikoptéra, raketa, horkovzdušný balón, karavan, kočár, buldozer, ponorka, hydroplán, brusle, traktor, trolejbus, odrážecí kolo.

Přidej jednu hlásku

V tomto úkolu dostanou děti slova, která obsahují slabikotvorné R/L. Jejich úkolem je přidat do slova jednu hlásku, která vytvoří nové slovo, ve kterém hláska R/L už nebude slabikotvorná, Například:

Další slova i s řešením: krk (krok), trn (trůn), vrt (vrut), brva (barva), krb (krab), drží (draží), obr (obor), drzí (drazí, druzí), smrká (smráká), hrb (hrob), nesl (nesla, nesli, neslo) a tvary minulého času dalších vhodných sloves.

Proč aktivitu vyzkoušet

Děti často rády řeší různé hádanky, přesmyčky a rébusy. Tyto hádanky jim navíc pomáhají lépe pochopit, jaký rozdíl je vlastně mezi slabikou tvořenou samohláskou a slabikou obsahující slabikotvornou souhlásku. Zároveň si rozšíří slovní zásobu.

Slabikotvorná věta

Nechte děti sepsat větu, která by obsahovala co největší množství slov, která obsahují slabikotvorné R a L. Pokud děti chtějí, mohou vyzkoušet sepsat i větu, která je tvořena právě jen těmi slovy, která slabikotvorné R a L mají. Například:

Obr pekl mrkev.
Drzý vlk sedl na bagr a uprchl.
Krtek pekl mrkvový dort.

Pokud žáci chtějí, mohou k větám přimalovat také obrázek. Takto vzniklá dílka můžete vyvěsit ve třídě na nástěnku, případně lze celou akci pojmout jako mini výstavu pro rodiče / další žáky ve škole.

Jak na to

Aby se jim na úkolu pracovala lépe, doporučují úkol pojmout jako skupinovou práci. Vhodné je také zařadit tuto aktivitu až v době, kdy už děti slabikotvorné hlásky umí dobře poznat a setkaly se s dostatečným počtem slov, která je obsahují. Před plněním úkolu je také vhodné zařadit brainstorming, během kterého společně vytvoříte zásobník slova, která lze použít.

Proč aktivitu vyzkoušet

Děti rády vymýšlejí bláznivé příběhy z omezeného množství slov, rády tvoří vtipné a originální příběhy. V tomto úkolu mohou popustit uzdu své fantazii. Navíc mohou pracovat ve skupinách. Aktivity rozvíjí také slovní zásobu a komunikativní kompetence.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: