Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Práce s textem: Velikonoce včera a dnes (metoda ANO - NE)

Vydáno dne 14.04.2019 od Jana Skřivánková

Využijte Velikonoce k tomu, abyste s žáky procvičili porozumění textu. Nabízíme pracovní list zdarma k vytisknutí.

Metoda ANO – NE

Dnešní námět se zaměřuje na práci s textem. Děti dostanou tabulku s několika větami, u kterých mají označit, zda jsou podle nich pravdivé, či ne (sloupec Před četbou). Poté si přečtou přiložený text a na jeho základě mají posoudit pravdivost výroků znovu (sloupec Po četbě).

Aktivita je skvělá v tom, že učí děti pracovat s odborným textem. Žáci ověřují pravdivost konkrétních tvrzení, snaží se v úryvku najít dostatečný argument pro posouzení jejich pravdivosti. Kromě toho si lépe zapamatují zjištěné informace, protože si je v textu našli sami.

Text byl záměrně zpracován tak, aby obsahoval netradiční informace o velikonočních zvycích. Jeho délka je uzpůsobena i pro žáky, kteří touto metodou ještě nikdy nepracovali.

Příprava na aktivitu

Každému dítěti vytiskněte jednu kopii pracovního listu. Dejte pozor, aby žáci nejdříve vyplnili svůj odhad a až poté začali text číst. Pracovní list můžete v polovině přehnout nebo rozstřihnout, takže nebude vyprávění rušit při vyplňování tabulky.

S textem lze pracovat i tak, že si žáci označí či vypíší informaci, která je v textu nejvíce zaujala. V rámci třídy se můžeme zaměřit i na to, zda se některé informace ve výběru opakovaly a proč.

Zdarma stáhnout pracovní list Velikonoce včera a dnes


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: