Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Shoda přísudku s podmětem

Test: Shoda přísudku s podmětem 3

Test na procvičení těžších případů shody přísudku s podmětem v minulém čase.


Shoda přísudku s podmětem - nevyjádřený podmět

Každý si jistě pamatuje poučku, že pokud má věta nevyjádřený podmět, tak musíme automaticky psát měkké I. V tomto článku si povíme, že to tak vždy být nemusí.


Ledoborce X ledoborci

Test, ve kterém si můžete procvičit svou znalost shody podmětu s přísudkem u slov, která mění svou životnost.


Test: Shoda podmětu s přísudkem 2

Test na procvičení základních pravidel ve shodě podmětu s přísudkem.


Test: Shoda podmětu s přísudkem 1

Test zaměřený na jednodušší případy shody podmětu s přísudkem.