Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména

Test: Skloňování podstatných jmen 1

Test zaměřený na skloňování podstatných jmen.


Test: Na kterém řádku není podstatné jméno?

Krátký test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jestli poznáte podstatná jména od njiných slovních druhů.


Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -ý

V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -ý.


Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -í

V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -í.


Test: Koncovky podstatných jmen 5

V tomto testu si můžete vyzkoušet svou znalost psaní koncovek u podstatných jmen.


Test: Koncovky podstatných jmen 4

Test zaměřený na správné psaní koncovek podstatných jmen. Setkáte se v něm se spíše těžšími případy, ve kterých dělají lidé často chyby.


Test: Podstatná jména

Test, ve kterém se všechny otázky nějakým způsobem vztahují k podstatným jménům.


Rukami, nohami X rukama, nohama

Tento článek pojednává o rozdílnosti pravopisu těchto jmen, který závisí na tom, zda daná slova označují části těla nebo jsou použita v přeneseném významu (např. noha u stolu apod.)


Hromadná podstatná jména

Článek, který se věnuje hromadným podstatným jménům.


Test: Koncovky podstatných jmen 3

Test na doplňování koncovek u podstatných jmen.


Rod životný vs. neživotný

V tomto článku si povíme, jak u podstatného jména rodu mužského určíme, jestli je životné nebo neživotné.


Test: Koncovky podstatných jmen 2

Test určený k procvičení psaní koncovek u podstatných jmen. Tentokrát je zaměřený na podstatná jména jako noha, ruka, ucho apod.


Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ma

V tomto článku si povíme, jak správně vyskloňovat podstatná jména středního rodu, která končí na -MA.


Test: i/y ve slovech končících na C

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost psaní y/i ve slovech, která končí na písmeno C.


Psaní i/y ve slovech končících na C

V tomto článku se dozvíte, jak správně napsat i/y ve slovech, která končí na hlásku C.