Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména - určování rodu a vzoru

Vydáno dne 19.02.2012 od Jana Skřivánková

V tomto článku se seznámíte se základním postupem pro určování rodu a vzoru podstatných jmen, najdete v něm také ilustrovaný přehled všech vzorů. Článek byl aktualizován

Jak už jsme si řekli v minulém článku, každé podstatné jméno má svůj rod a vzor, podle kterého se skloňuje. Správné určení obou dvou kategorií je velmi důležité. Pokud neurčíme správně vzor, hrozí, že dané slovo budeme špatně skloňovat a dopustíme se tak v některém v pádech chyby a napíšeme slovo ve špatném tvaru.

Pokud bychom např. přiřadili ke slovu pole vzor kuře místo moře, mohla by nám klidně vzniknout věta Na poleti pracovali sedláci. V tomto případě si většina z nás všimne, že je asi něco špatně, ale existují i tvary, u kterých nám špatné určení vzoru nebude tak nápadné a my se pak zbytečně dopustíme hrubky.

Vezměme si například slovo Ital. To skloňujeme podle vzoru pán (Ital bez Itala jako pán bez pána), správně tedy píšeme například sešli jsme se s Italy (jako s pány). Pokud bychom podstatné jméno Ital přiřadili nesprávně ke vzoru muž, pak bychom psali nesprávně, že jsme se sešli s Itali (jako s muži ). Nechybovali bychom z neznalosti správného skloňování, ale kvůli špatnému přiřazení vzoru.

Určování rodu

Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný (o něm si můžete přečíst v samostatném článku). Pro nás je zatím důležité si zapamatovat tyto tři rody. To, k jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu „ukázali“ ukazovacím zájmenem (ten, ta, to).

ženský rod – TA mužský rod – TEN střední rod – TO
ta lvice, ta dívka ten lev, ten chlapec to kuře, to vejce

Určování vzoru – přehled vzorů

Podle rodu pak můžeme určit také vzor každého podstatného jména. Jak ale postupovat správně?

Mějte se na pozor, v jakém rodu se pohybujete a „vybírejte“ pouze ze vzorů příslušného rodu (u mužského rodu pak dejte pozor, abyste životné podst. jméno nepřiřadili k neživotnému vzoru a obráceně).

Vzory ženského rodu

žena růže píseň kost

Pomůcka: Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na kost.

O přiřazování slov k jednotlivým vzorům ženského rodu si můžete přečíst v samostatném článku.


Vzory mužského rodu

pán muž předseda soudce
(životný) (životný) (životný) (životný)
 
hrad stroj  
(neživotný) (neživotný)  

Pomůcka: Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj. Jeho počínání přihlíželi předseda a soudce.

Na našich stránkách si můžete přečíst samostatný článek o skloňování vzorů předseda a soudce, dalším vzorům se budeme věnovat později.


Vzory středního rodu

město moře kuře stavení

Pomůcka: Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení

Na našich stránkách si můžete přečíst samostatný článek o rozlišení vzorů moře a kuře.


Určování vzorů – základní postup

Vzor k podstatnému jménu pak určíme podle koncovky v 1. pádu jednotného čísla:

jméno – to jméno – rod střední – koncovka -o – vzor město

pěna – ta pěna – rod ženský – koncovka -a – vzor žena

Pokud podstatné jméno nemá koncovku, řekneme si od něj 2. pád a podle koncovky 2. pádu čísla jednotného určíme vzor:

leguán – ten leguán – rod mužský – bez leguána – bez pána – vzor pán

kaz – ten kaz – rod mužský – bez kazu – bez hradu – vzor hrad

Dejte si pozor na vzory moře a kuře. Pokud si nejste jisti, ke kterému vzoru slovo končící na koncovku -e zařadit, řekněte si jeho 2. pád. Ten pak srovnejte s 2. pády obou vzorů.Podrobný postup najdete v již zmiňovaném článku o rozlišení vzorů moře a kuře.

Na závěr

Tento článek má za cíl seznámit Vás se základním postupem při určování rodu a vzoru podstatných jmen. Nabízí také přehled všech vzorů i s obrázky, aby se Vám jednotlivé vzory lépe zapamatovaly. Je také jakýmsi rozcestníkem na články, ve kterých se na našich stránkách věnujeme určování rodu podstatných jmen.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: