Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky u vyjmenovaných slov po V

Vydáno dne 19.02.2010 od Jana Skřivánková

Článek zaměřený na chytáky u vyjmenovaných slov po V.

Výt a vít

Abychom správně používali tato slova, je potřeba vědět, co které vlastně znamená. Pokud někdo vydává pronikavé a táhlé zvuky, jedná se o slovo výt s tvrdým Y. často vyje vlk nebo pes, ale klidně můžeme říct, že někdo strašně vyje, pokud se nám nelíbí, jak zpívá. Jestliže někdo něco plete, jedná se o vít s měkkým Í. Nejčastěji se vijí věnečky z květin.

Pes vyje na měsíc. Uvila si věnec

Bližší vysvětlení obou slov a příklady použití najdete v samostatném článku Výt a vít.

Výr a vír

U další dvojice slov je opět důležité si uvědomit, co které slovo vyjadřuje a podle toho pak snadno už odvodíme, jaké í/ý ve slově napíšeme.Úplně jkednoduše můžeeme říct, že:

  • výr = noční pták (podobný sově)
  • vír = krouživý pohyb (vody, vzduchu a podobně)

S měkkým í píšeme také spojení ve víru událostí nebo třeba velkoměsta.

Výra poznáme podle štětiček nad očima. Pozorovali jsme vodní vír.

Další příklady použití a bližší vysvětlení najdete v našem samostatném článku Výr a vír.

Výskat a vískat

Jednoduše si můžeme říct, že:

  • výskat = křičet radostí, jásat
  • vískat = probírat se někomu ve vlasech

Vyjmenované slovo výskat vyjadřuje vždy nějaké nadšení, zatímco vískat s měkkým Í bývá často spojeno s vlasy. Určitě si pamatujete pohádku O třech zlatých vlasech děda Vševěda, ve které unaveného Vševěda matka právě víská ve vlasech a vždy mu vytrhne vlas s tím, že usnula a zdál se jí podivný sen.

Výská radostí. Tatínek ho víská ve vlasech.

Další informace a příklady najdete v samostatném článku 2016081203.

Výška a vížka

Slovo výška nám vlastně říká, jak je něco vysoké. Zároveň tak označujeme i nějaké místo, které se nachází vysoko. Kromě psaní správného Ý si dejte také pozor na to, že uprostřed slova píšeme Š.

To slovo vížka píšeme s měkkým Í a se Ž uprostřed. Toto slovo označuje malou věž, věžičku.

To je ale výška. Kostel s vížkou.

Více informací o těchto dvou slovech najdete v článku Výška a vížka.

Výš a víš

Abychom dobře psali tato slova, potřebujeme vědět, že:

  • výš = tvar od slova vysoký (výš než něco jiného)
  • víš = tvar od slova vědět
Ptáci letí výš a výš. Víš, kolik je hodin?

Více informací a další příklady si můžete přečíst v samostatném článku Výš a víš.

Vysel a visel

Vysel

Vysel je tvar od slova vysít, které obsahuje předponu vy-. Pokud od slova vysít odtrhneme skupinu vy, zůstane nám slovo sít, které existuje. Předponu vy- navíc můžeme nahradit jinými přeponami a vzniknou nám smysluplná slova jako nasít nebo zasít. Pokud tedy někdo něco zasévá na poli, do záhonku nebo třeba do květináče, jedná se o slovo vysít s předponou vy-.

Visel

Slovo viset s měkkým I používáme v případě, že** něco někde visí, je to někde upevněno**. Toto slovo neobsahuje předponu vy-, vý- a nepatří ani mezi vyjmenovaná a příbuzná slova.

Na zahradě vysel zeleninu. Na sušáku visely ponožky.

Předpony vy-, vý-

Mnoha žákům a studentům dělá problémy rozlišit, kdy slovo obsahuje předponu vy-, vý-. Jak v takovém případě postupovat, Vám prozradí naše články:

Další slova, která mohou být problematická

Vir

Ať už se jedná o vir vyvolávající různé nemoci nebo ten, který Vám během chvilky poškodí počítač, píšeme ho vždy s měkkým I. Stejně je tomu i u delší podoby virus.

počítačový vir
vir HIV
nebezpečné viry

Výborný

Slovo výborný obsahuje předponu vy-, vý-, proto v něm píšeme tvrdé Y.

Umí výborně plavat.
Jeho manželka výborně vaří.
Dnes hrál tým výborně.

Babička dělá výborné marmelády. Tým hrál dnes výborně.

Podrobnější vysvětlení najdete v našem článku Čeština letem světem: Výborný.

Vyviklat a vyviklaný

Slovo vyviklat obsahuje nejdříve předponu vy- a poté slovo viklat, které píšeme s měkkým I. Správně tedy vždy vyviklat a vyviklaný. Podrobnější vysvětlení si můžete přečíst v našem článku Vyjmenovaná slova: Vyviklat a vyviklaný.

vyviklané laťky plotu

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: