Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chybami se člověk učí: kompatibilní

Vydáno dne 29.07.2014 od Jana Skřivánková

Chybovat je lidské, každému z nás se občas objeví v textu nějaký překlep nebo chyba. Těm, kteří píší popisky produktů na zakázku, by se to asi ale příliš stávat nemělo. No, když už se to stane, pojďme chyby využít k tomu, abychom se něco přiučili.

Víte, proč je červeně podtržené slovo špatně? Vysvětlení dnešní chyby je vskutku jednoduché. Slovo kompaktibilní v češtině prostě neexistuje. Místo toho ale máme slovo kompatibilní, které je odvozeno od vlastnosti kompatibilita.

Pokud je něco kompatibilní, znamená to, že je to něčím nahraditelné, lze to vyměnit za něco jiného a celek bude stále funkční. Tyto dva prvky jsou tedy kompatibilní, zaměnitelné. Jako kompatibilní označujeme také věci, které jsou navzájem slučitelné, snášejí se spolu.

Slovo kompatibilní většinou používáme v odborné mluvě, často se s ním setkáme především v technických oborech, když se mluví o kompatibilitě programů nebo součástek stroje. I když se jedná o poměrně specifický termín a v běžném životě neřekneme, že tohle oblečení není kompatibilní s její postavou, měli bychom vědět, jak se toto slovo správně píše.

Proč je do tohoto přídavného jména přidáváno často K navíc, netuším. Někdy bývá zmiňována podobnost se slovem kompaktní, které zní podobně a v technické oblasti se používá také poměrně často. Podobný je vlastně i význam slova, kompaktní je to, co je navzájem úzce a pevně propojeno, tvoří to celek.

Pamatujte si tedy, že čeština má dvě slova: kompatibilní a kompaktní. Každé znamená něco jiného a i se jinak píše.

Stavebnice je kompatibilní se stavebnicemi jiných značek.
Je tento program kompatibilní se všemi operačními systémy?
Sháním baterii kompatibilní s tímto zařízením.
Tyto součástky nejsou navzájem kompatibilní.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: