Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy

Test: Určování slovních druhů 1

Test zaměřený na rozeznávání slovních druhů. Každá otázka obsahuje i vysvětlení správné odpovědi.


Test: Rod podstatných jmen 7

Umíte správně určovat rod podstatných jmen? Otestujte se v našem cvičení s vysvětlením správných odpovědí.


Test: Rod podstatných jmen 5

Další test zaměřený na určování rodu podstatných jmen. Tentokrát zavítáme na farmu.


Test: Rod podstatných jmen 4

Další test zaměřený na určování rodu podstatných jmen.


Test: Převeďte slova do množného čísla 2 (pro pokročilé)

Test zaměřený na správné skloňování podstatných jmen určený starším žákům a studentům středních i vysokých škol.


Test: Převeďte podstatná jména do množného čísla 1

Test zaměřený na převod jmen v jednotném čísle do čísla množného. Každá otázka navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.


Test: Koncovky podstatných jmen 7

Další test na psaní koncovek u podstatných jmen. Každá odpověď má, jak už je u nás milým zvykem, i vysvětlení správné odpovědi.


Test: Rod podstatných jmen pro pokročilé

8 otázek, které mají za úkol prověřit Vaše znalosti rodu podstatných jmen. Všechny jsou založeny na základním učivu, přesto u nich musíte zapojit logiku a důvtip. Každá otázka má i vysvětlení správné odpovědi, takže se můžete z případných chyb snadno poučit.


Test: Rod podstatných jmen 3

Další test, ve kterém si můžete procvičit určování rodu podstatných jmen. u každé správné odpovědi navíc najdete vysvětlení.


Test: Rod podstatných jmen 2

Další test zaměřený na určování rodu podstatných jmen. Stejně jako všechny naše testy má i tento vysvětlení správných odpovědí.


Test: Rod podstatných jmen 1

I základy je potřeba někdy pořádně procvičit. Tento test nabízí deset otázek na určování rodu podstatných jmen. Všechny otázky navíc obsahují vysvětlení správné odpovědi.


Test: Určování slovních druhů (Husa Líza)

Další test na určování slovních druhů. Nezapomeňte, že všechny naše testy obsahují vysvětlení správné odpovědi, po vyhodnocení testu stačí najet myší na zelené/červené kolečko vedle Vaší odpovědi a vysvětlení se zobrazí.


Velikonoční určování slovních druhů 1

V tomto velikonočně laděném cvičení se zaměříme na určování slovních druhů.


Test: Skloňujeme podstatná jména s obrázky 1

V tomto netradičně pojatém cvičení si ani pořádně nevšimnete, že procvičujete správné skloňování podstatných jmen. Navíc ke správnému vyřešení úkolu budete kromě znalostí z českého jazyka potřebovat trochu důvtipu a logického uvažování. Tak hurá do toho!


Test: Převeďte slova do 7. pádu množného čísla 1

Umíte vytvořit správné tvary podstatných jmen pro 7. pád množného čísla?