Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy

Číslovky určité a neurčité

V tomto článku si vysvětlíme rozdíl mezi číslovkami určitými a neurčitými.


Částice

V tomto článku si povíme, co vyjadřují částice a jak je rozeznáme od ostatních slovních druhů.


Předložky

V tomto krátkém článku si představíme další slovní druh – předložky.


Test: určování slovních druhů 3

Další test zaměřený na určování slovních druhů. Všechny otázky obsahují vysvětlení správné odpovědi.


Test: Určování slovních druhů 2

Další test na určování slovních druhů je tady. Tentokrát se všechny otázky nějakým způsobem týkají zvířat.


Příslovce

Pokračujeme ve článcích věnovaných jednotlivým slovním druhů. Dnes se zaměříme na příslovce.


Test: Určování slovních druhů 1

Test zaměřený na rozeznávání slovních druhů. Každá otázka obsahuje i vysvětlení správné odpovědi.


Číslovky

V dnešním článku se podíváme podrobně na číslovky.


Test: Rod podstatných jmen 7

Umíte správně určovat rod podstatných jmen? Otestujte se v našem cvičení s vysvětlením správných odpovědí.


Test: Rod podstatných jmen 6

V pořadí už šestý test věnovaný rodu podstatných jmen.


Test: Rod podstatných jmen 5

Další test zaměřený na určování rodu podstatných jmen. Tentokrát zavítáme na farmu.


Test: Rod podstatných jmen 4

Další test zaměřený na určování rodu podstatných jmen.


Test: Převeďte slova do množného čísla 2 (pro pokročilé)

Test zaměřený na správné skloňování podstatných jmen určený starším žákům a studentům středních i vysokých škol.


Test: Převeďte podstatná jména do množného čísla 1

Test zaměřený na převod jmen v jednotném čísle do čísla množného. Každá otázka navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.


Test: Koncovky podstatných jmen 7

Další test na psaní koncovek u podstatných jmen. Každá odpověď má, jak už je u nás milým zvykem, i vysvětlení správné odpovědi.