Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Větné členy

Co je to přísudek a jak ho poznám?

Přísudek je základem každé věty. Víte, jak ho poznáte?


Co je to podmět a jak ho poznám?

V tomto článku si odpovíme na otázky, co vyjadřuje podmět, co vlastně dělá ve větě a jak ho v ní poznáme.


Základní skladební dvojice

V dnešním článku si povíme, co je to základní skladební dvojice a jak ji určíme.


Test: Urči větné členy 4

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jak dobře umíte určit jednotlivé větné členy. U každého tučně výrazného členu určete, o jaký větný člen se přesně jedná. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení správných odpovědí, které Vám pomůže k lepšímu pochopení. S našimi testy si už nikde nemusíte dohledávat, proč je, nebo není Vaše odpověď správná, snadno si to přečtete.


Test: Urči větné členy 3

Další test do řady cvičení na větné členy. U tučně zvýrazněných slov určete, o jaký větný člen se jedná a nezapomeňte, že po vyhodnocení testu si můžete přečíst podrobné vysvětlení chyb.


Test: Urči větné členy 2

Umíte poznat jednotlivé větné členy? Víte, jak vypadá přívlastek a příslovečné určení času? Vyzkoušejte si své znalosti na větách vytržených z pohádek.


Bígl: Větné členy (test)

V dnešním testu si můžete vyzkoušet svou znalost větných členů a ještě se třeba něco přiučíte o psím plemenu bígl.


Test: Urči větné členy 1

Test věnovaný určování větných členů.


Slova vs větné členy

Jaký vztah mají mezi sebou slova a větné členy? Jsou všechna slova větnými členy? Která slova jako větné členy nebereme? Na tyto a další otázky Vám odpoví náš článek.


Větné členy - základní přehled

V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to, jak se od sebe liší holý, rozvitý a několikanásobný větný člen. Článek je určen především pro žáky nižších ročníků, obsahuje základní informace a celou problematiku nabízí ve zjednodušeném pojetí.


Najděte ve větě předmět 1

V tomto cvičení je Vaším úkolem určit ve větách předmět.


Najděte ve větě předmět 2

V tomto cvičení je Vaším úkolem určit ve větách předmět.


Najděte ve větě předmět 3

V tomto cvičení je Vaším úkolem určit ve větách předmět.


Najděte ve větě předmět 4

V tomto cvičení je Vaším úkolem určit ve větách předmět.


Najděte ve větě přívlastek 4

Další test, ve kterém si můžete ověřit, jestli poznáte ve větě přívlastek.