Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy

Test: Koncovky podstatných jmen 4

Test zaměřený na správné psaní koncovek podstatných jmen. Setkáte se v něm se spíše těžšími případy, ve kterých dělají lidé často chyby.


Test: Podstatná jména

Test, ve kterém se všechny otázky nějakým způsobem vztahují k podstatným jménům.


Rukami, nohami X rukama, nohama

Tento článek pojednává o rozdílnosti pravopisu těchto jmen, který závisí na tom, zda daná slova označují části těla nebo jsou použita v přeneseném významu (např. noha u stolu apod.)


Hromadná podstatná jména

Článek, který se věnuje hromadným podstatným jménům.


Skloňování číslovek dvě, obě a dva, oba

V tomto článku si ukážeme, jak správně tyto číslovky skloňovat.


Test: Koncovky podstatných jmen 3

Test na doplňování koncovek u podstatných jmen.


Test: Tvary slovesa být

Vyzkoušejte si v tomto krátkém testu, jestli umíte správně časovat sloveso být. Vyberte, který z nabízených tvarů je spisovný.


Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Správné časování pomocného slovesa být v podmiňovacím způsobu dělá mnoha studentům velké problémy. Podívejme se tedy, jak správně se má časovat.


Test: Koncovky podstatných jmen 2

Test určený k procvičení psaní koncovek u podstatných jmen. Tentokrát je zaměřený na podstatná jména jako noha, ruka, ucho apod.


Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ma

V tomto článku si povíme, jak správně vyskloňovat podstatná jména středního rodu, která končí na -MA.


Test: i/y ve slovech končících na C

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost psaní y/i ve slovech, která končí na písmeno C.


Psaní i/y ve slovech končících na C

V tomto článku se dozvíte, jak správně napsat i/y ve slovech, která končí na hlásku C.


Test: Koncovky podstatných jmen 1

V tomto testu si můžete procvičit svou znalost koncovek u podstatných jmen ženského rodu.


Test: Skloňování vzoru žena

Umíte správně vyskloňovat tento vozr? Pokud si nejste jisti, zkuste si to v tomto testu.


Test: Skloňování vzoru kost

Test, ve kterém si můžete zkusit vyskloňovat vzor kost.