Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy

Test: Vzor moře, nebo kuře? 2

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně odlišit vzory moře a kuře.


Test: Vzor moře, nebo kuře?

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně odlišit vzory moře a kuře.


Střední rod: Vzor moře, nebo kuře?

Žákům často dělá problémy od sebe odlišit slova, která se skloňují podle vzoru kuře a moře. V tomto článku si povíme, jak tato slova od sebe oddělit a nedopouštět se tak chyb v jejich skloňování.


Test: Druhy číslovek

Dokážete rozlišit základní čtyři druhy číslovek? Rozeznáte od sebe číslovku základní a řadovou? Víte, jak vypadají číslovky násobné čí druhové? Otestujte se v našem dnešním cvičení.


Test: Koncovky přídavných jmen 1

Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý? Otestujte se v našem testu a uvidíte, jak jste na tom.


Druhy číslovek

V tomto článku se seznámíte se stručnou charakteristikou základních druhů číslovek, naučíte se, co který druh označuje a jak ho poznáme.


Test: Skloňování podstatných jmen 1

Test zaměřený na skloňování podstatných jmen.


Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Umíte správně napsat tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu?


Váží X vážou

Článek zabávající se záměnou tvarů váží a vážou.


Test: Na kterém řádku není podstatné jméno?

Krátký test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jestli poznáte podstatná jména od njiných slovních druhů.


Skloňování přídavných jmen

V tomto článku si povíme, podle jakých vzorů se mohou skloňovat přídavná jména.


Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -ý

V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -ý.


Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -í

V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -í.


Přídavná jména - úvod

Úvodní článek k novému seriálu o přídavných jménech. Naleznete v něm základní informace o tomto slovním druhu.


Test: Koncovky podstatných jmen 5

V tomto testu si můžete vyzkoušet svou znalost psaní koncovek u podstatných jmen.