Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Slovní druhy

Test: Určování vzoru podstatných jmen 3

Test, ve kterém si můžete procvičit přiřazování podstatných jmen ke vzorům.


Test: Skloňování vzoru soudce

Tento test je určen žákům, kteří se vzory teprve učí a potřebují si upevnit tvary pro jednotlivé pády.


Test: Skloňování vzoru předseda

Tento test je určen žákům, kteří se vzory teprve učí a potřebují si upevnit tvary pro jednotlivé pády.


Test: Určování vzoru podstatných jmen 2

Přiřaďte ke každému podstatnému jménu vzor. Vzor napište do prázdného pole za slovem. Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit se Vám zobrazí správné odpovědi i s vysvětlením.


Podstatná jména - skloňování ženského rodu

Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména rodu ženského. V článku najdete kompletní skloňování vzorů a několika příkladových slov.


Podstatná jména - vzory předseda a soudce

Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména mužského životného rodu podle vzorů předseda a soudce. V článku najdete kompletní skloňování těchto dvou vzorů i několika příkladových slov.


Jak skloňovat podstatné jméno lidé

Podstatné jméno lidé patří do skupiny podstatných jmen, u kterých často tápeme, podle jakého vzoru se vlastně skloňují. Tento krátký článek Vám poradí, k jakému vzoru toto slovo zařadit a jak ho skloňovat.


Test: Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně určovat pád, číslo, rod, životnost a vzor podstatných jmen. Navíc je cvičení doplněno vysvětlením správné odpovědi.


Test: Skloňování zájmena já 1

Zájmeno já dává svými tvary mnohým pořádně zabrat. Vyzkoušejte si, jak jste na tom Vy.


Test: Rod činný a trpný (slovesný rod)

V tomto testu si můžete vyzkoušet, zda umíte správně určit slovesný rod.


Činný a trpný rod

Jak od sebe poznáme slovesný rod činný a trpný? Čím se tyto slovesné rody liší a co vlastně vyjadřují?


Test: Podstatná jména hromadná a pomnožná

Test je zaměřen na rozeznávání podstatných jmen hromadných a pomnožných.


Test: Číslovky dva, oba

Test zaměřený na skloňování číslovek dva a oba.


Test: Druhy číslovek 2

Víte, jaký je rozdíl mezi číslovkou základní a druhovou? Co vyjadřuje číslovka násobná, či řadová? Prozkoušejte se v našem testu.


Test: Podstatná jména pro pokročilejší

V tomto testu si můžete vyzkoušet své znalosti o podstatných jménech. Test je svou náročností určen spíše starším žákům a studentům.