Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Další témata:

Tipy a triky, Předpony s, z, vz, Souhlásky uvnitř a na konci slov, Interpunkce, Chytáky v češtině, Velká písmena, Lexikologie, Psaní mně/mě, Bě, pě, vě, Vývoj češtiny, Psaní ú/ů, Slohová práce, Testy na více jevů, Hlásková stavba slova, Čeština letem světem, Jazykový myšmaš, Literatura, Koncovky -ovi a -ovy,