Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Skloňování vzoru kost

Test, ve kterém si můžete zkusit vyskloňovat vzor kost.


Podstatná jména - funkce ve větě

V tomto článku ze seriálu o podstatných jménech si povíme o tom, jaké funkce může podst. jméno ve větě plnit.


Test: Vyjmenovaná slova (Být x bít)

Test zaměřený na příbuzná slova ke slovesům být a bít.


Podstatná jména - skloňování ženského rodu (podvzor žákyně)

V tomto článku si řekneme, jak správně skloňovat podstatná jména podle podvzoru žákyně.


Velká písmena - názvy ulic

Píšete často dopisy, smlouvy, nebo jen zkrátka potřebujete vědět, jak je to se psaním velkých a malých písmen v názvech ulic? Pak je tento článek určen právě Vám.


Gramatické jevy v dopisu z prázdnin

Vyzkoušejte si svou znalost české gramatiky. Tentokrát se jedná o doplňování do dopisu z prázdnin.


Podstatná jména - skloňování ženského rodu (podvzor ulice)

V tomto článku si prohloubíme znalosti skloňování podstatných jmen rodu ženského. Budeme si totiž povídat o jednom méně známém podvzoru ulice. Kromě jiného se dozvíte, zda můžeme napsat bez opic, nebo bez opicí.


My X mi

Plete se Vám, kdy máte v textu napsat my a kdy zase mi? Pak je tento článek určen právě Vám.


Jak tatínka pokousaly blechy našeho Rexe.

Vyzkoušejte si v následujícím cvičení, jak se orientujete v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen a koncovkách podstatných jmen, nebo-li -ovi a -ovy.


Mluvnický test #3

V dalším testu si procvičte, jak jste připraveni na přijímací zkoušky na střední školu.


Test: Vyjmenovaná slova 2

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost vyjmenovaných slov.


Test: Určování podstatných jmen

Poznáte, ve kterém řádku jsou napsána pouze podstatná jména?


Podstatná jména

V tomto úvodním článku seriálu o podstatných jménech si povíme základní informace – co jsou to podstatná jména a co všechno u nich můžeme určit.


Gramatické jevy v citátech

Podle mnoha lidí se dá v citátech najít nespočet moudrých rad do života. Nám dnes ale citáty poslouží k úplně jinému účelu – zopakujeme si na nich českou mluvnici.


Jak se neutopit ve slovesu být

Při psaní (nejen) slohových prací se řada z nás potýká s problémem stále se opakujícího slovesa být. V tomto článku se proto dozvíte, čím vším toto všudypřítomné sloveso můžete nahradit.